fbpx USA: Flest mangler ved private sykehjem Hopp til hovedinnhold
Privatisering av sykehjemsdrift

USA: Flest mangler ved private sykehjem

Erfaringer fra USA viser at de store, private kjedene som driver sykehjem, kommer dårligst ut på kvalitet.

I motsetning til Norge har USA lang erfaring med kommersielle aktører i sykehjemsbransjen. Professor Charlene Harrington ved University of California i San Francisco har nylig gjennomført et stort prosjekt som ser på framveksten av store kjeder i sykehjemsbransjen, og hvordan dette har påvirket kvaliteten på amerikanske sykehjem.

I undersøkelsen har Harrington hentet inn data fra over 16 000 sykehjem over hele USA over en periode på fem år. Hun har delt sykehjemmene inn i grupper etter eierform og sett på hvordan kvaliteten varierer mellom de ulike gruppene.

Gjennomgangen viser at de kommersielle sykehjemmene har lavere andel sykepleiere og lavere total bemanning enn de ikke-kommersielle sykehjemmene. Når det gjelder rapporterte mangler og avvik viser funnene samme mønster. De store kommersielle kjedene kommer dårligst ut med flest mangler.

Dataene er hentet fra statlige tilsyn. I USA er offentlige tilsyn langt vanligere og mer systematisert enn i Norge. Alle sykehjemmene får tilsyn minst en gang per år.

Har de amerikanske erfaringene overføringsverdi til norske forhold?

Siviløkonom og stipendiat Anders Kvale Havig ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) mener ja.

– Store multinasjonale kjeder står også bak de fleste kommersielle sykehjemmene i Norge. Prinsippet er det samme her i landet; å ta ut profitt, mener Havig.

I forbindelse med et doktorgradsarbeid har han analysert regnskapene til 21 norske sykehjem og sett på hvordan kommersielle aktører kan hente ut en eventuell profitt.

– Analysene viser at det er vanskelig å kutte kostnader på andre områder enn de ansattes betingelser, det vil si færre sykepleiere, lavere grunnbemanning, mer bruk av kortvakter og lavere pensjonskostnader ifølge Havig.

Han mener det er vanskelig å se hvordan kommunene kan spare penger på konkurranseutsetting uten at det går ut over kvaliteten på tjenestene.

 

Det er vanskelig å kutte kostnader på andre områder enn de ansattes betingelser. Anders Kvale Havig, siviløkonom og stipendiat, NOVA

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse