fbpx Sykepleiervakter uten sykepleiere Hopp til hovedinnhold

Sykepleiervakter uten sykepleiere

Fire av ti sykepleiervakter i kommunehelsetjenesten i Østfold er ubesatt. Tre av fire vakter blir erstattet med helsefagarbeidere, ufaglærte eller ingen vikarer.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) Østfold har gjort en kartlegging av ledige sykepleiervakter i 11 kommuner i Østfold. I en periode over 14 dager registrerte NSF Østfold hvor mange sykepleiervakter det var totalt i avdelingen eller virksomheten, hvor mange som var ledige og hvordan disse ble erstattet.  De to ukene var fri for høytidsdager, ferieavvikling og influensaepidemi.

– Undersøkelsen viser at det er stor manko på sykepleiere i Østfolds kommunehelsetjeneste. Det gjelder hele uken og er ikke et helgeproblem, sier NSFs forbundsleder Karen Brasetvik i Østfold..

Dette skjer samtidig som liggetiden på sykehus går ned og kommunene får stadig flere alvorlig syke pasienter med behov for avansert medisinsk behandling og pleie påpeker Brasetvik.

 

Bedre grunnbemanning

Hjemmesykepleien sone Vest i Moss kommune (60 prosent av sykepleiervaktene ledige) og Gressvik sykehjem i Fredrikstad kommune (52 prosent av sykepleiervaktene ledige) er de virksomhetene som har flest ledige sykepleiervakter.

 – Å få nok sykepleiere til de ubesatte vaktene vil blant annet kreve en bedre grunnbemanning, mener NSFs hovedtillitsvalgt Tone Lindmo Johannessen i Moss kommune.

Kun 7 prosent av de 60 prosent ledige sykepleiervaktene erstattes med sykepleiere, hele 58 prosent med ufaglærte, 19 prosent med lavere kompetanse mens 16 prosent ikke blir erstattet.

– Når man ikke klarer å ha nok folk på vakt ved ferie, sykdom og vakanser så er det ikke annet å gjøre enn å ha flere sykepleiere på jobb. Det har jo vært prøvd på flere sykehjem i Norge med godt resultat, sier Johannessen til NRK Østfold.

 

Sykepleiermangel

– Arbeidsgivere og politikere sier de er bekymret for rekrutteringen av sykepleiere, og at den er en av de største utfordringene i offentlig sektor. Men det blir ikke så mye mer enn prek, mener Karen Brasetvik.

SSB-forsker Lars J. Kirkebøen har beregnet livslønnen til ulike yrkesgrupper. Høyest av profesjoner med 3-4 års høyskoleutdanning ligger ingeniører med 14,22 millioner kroner i livslønn. Arbeidstakere med fagbrev har 10,71 millioner kroner, mens sykepleiere og førskolelærere havner på jumboplass med under 9 millioner kroner i livslønn. Det er nesten 20 prosent lavere enn ansatte med kun videregående skole.

– Er det rart offentlig sektor har rekrutteringsutfordringer, spør Brasetvik.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse