fbpx Klager etter avslag på autorisasjon Hopp til hovedinnhold

Klager etter avslag på autorisasjon

KLAGESTORM: I september vurderer Statens helsepersonellnemnd klager fra sykepleiere som har fått avslag på autorisasjonssøknad.

Flere sykepleiere med utdanning fra utlandet klager etter avslag på autorisasjon.

Årsaken er at SAK (Statens autorisasjonskontor for helsepersonell) har justert sin godkjenningspraksis, slik at flere som har tatt sykepleierutdanning i utlandet, nå får avslag når de søker om autorisasjon.


- Nemnda strengere
SAK-direktør Anne Herseth Barlo sier til NRK at de har justert sin praksis ut fra hvilken linje Statens helsepersonellnemnd legger seg på:
– Og nå har nemnda vært strengere etter vår vurdering. Justeringen som skjedde i vår gjelder særlig Filippinene. Norge krever et langt høyere timetall enn disse utdanningene har, sier Barlo til nrk.no.
Dette har resultert i at flere klager til Statens helsepersonellnemd.


– Veldig mange saker
– Vi har fått inn veldig mange saker nå som går på at SAK har anbefalt søkere å gjennomføre kompetansehevende tiltak, men hvor søker likevel har fått avslag etterpå, sier direktør i Statens helsepersonellnemnd Øyvind Bernatek til nrk.no.

Han sier at «et betydelig antall» av de 150 klagene nemnda har mottatt så langt i år, dreier seg om saker hvor SAK har avslått søknaden etter først å ha anbefalt kompetansehevende tiltak.


– Vurderes individuelt
– Det er slik at når Statens helsepersonellnemnd fatter vedtak i klagesaker, så er det SAKs plikt å gjøre en vurdering av om dette bør få konsekvenser for vår behandling av sammenlignbare saker. Alle søknader om autorisasjon blir vurdert individuelt, opplyser Anette Bryn, kommunikasjonsrådgiver i SAK til sykepleien.no.


– Pasientsikkerhetsgrunner
– Tilsynelatende like saker kan inneholde forskjeller som vurderes som vesentlige. Jevngodhetsvurderinger viser avvik både i akademisk nivå, antall relevante timer i sykepleiefaglige emner og klinisk praksis.
– Av pasientsikkerhetsgrunner skal nivået på helsepersonell, som ønsker å arbeide i det norske helsevesenet, sammenlignes med det som kreves i vår egen norske utdanning, skriver hun i en e-post til Sykepleien.


Ny vurdering i september
Sykepleien har mottatt bekymringer rundt den endrede praksisen hos SAK, både når det gjelder hvilke utdanninger som ikke blir godkjent, og konsekvensene det har for den enkelte sykepleier.

Ingen av klagene er så langt behandlet. De skal opp til vurdering når Statens helsepersonellnemnd møtes i september.