fbpx Historisk i Os Hopp til hovedinnhold
Privatisering av sykehjemsdrift

Historisk i Os

Det er historisk at en kommune vinner anbudsrunden etter 12 års privat sykehjemsdrift, slik den har gjort i Os.

I vår vant Os kommune anbudsrunden på både pris og kvalitet når sykehjemsdriften skulle konkurranseutsettes for tredje gang.

– Det er svært overraskende at kommunen vinner også på pris, når forskjellene i pensjonskostnader er så store i sykehjemssektoren og når kommunen må følge tariffavtaler der lønn og tillegg ligger høyere enn i NHO-Service-avtalen, sier Linn Herning, rådgiver i alliansen For velferdsstaten.

Hun lagde en rapport i fjor som så på historien rundt anbudsrunder og konkurranseutsetting av sykehjem i Norge fra 1997 til 2012. Av i alt 47 anbudsrunder vant kommersielle aktører 38 av dem.

 

Færre årsverk, flere sykepleiere

Enhetsleder for pleie og omsorg i Os, Aud Winsents, sier hun ikke har tatt noen spesielle grep da hun lagde vinnertilbudet fra kommunen.

– Vårt tilbud har færre årsverk enn det den privatiserte avdelingen drives med i dag, men vi har høyere andel faglært personale. Anbud handler jo om årsverk, og i Os kommune har vi tidligere hatt en del nedskjæringer som har gjort oss flinke til å utnytte årsverkene godt, sier hun.

 

Stordriftsfordel

Linn Herning synes det er svært interessant at kommunen vinner i Os fordi det er første gang i Norge at dette skjer i en senere anbudsrunde.

– I tidligere tilfeller der kommunen har vunnet, har det vært i første anbudsrunde. Tidligere tilfeller av rekommunalisering har enten vært politisk bestemt eller som følge av kontraktsbrudd, sier Herning.

Omsorgssjef Aud Winsents ser det som en styrke å slå sammen de to avdelingene ved sykehjemmet, som hittil har vært atskilt i en privat og en kommunal del.

– Vi får en stordriftsfordel både med tanke på økonomi, bemanning og kunnskap. Erfaringsoverføring mellom avdelingene vil føre til bedre tjenester, sier hun og legger til:

– Det vil også ha positive konsekvenser med tanke på kompetanse. Flere sykepleiere vil kunne hjelpe hverandre på tvers av avdelingene.

Geir Lægreid, administrerende direktør i Aleris Omsorg, mener kommunen vant konkurransen på spesielle vilkår.

– I tillegg til at kommunen fikk stordriftsfordeler, var konkurransen også uten forhandlinger, noe som er helt uvanlig når det gjelder kompliserte tjenesteutøvelser, som drift av helse- og omsorgsoppgaver. Dette ga ingen mulighet til presentasjon av tilbudet for de private tilbyderne og heller ikke mulighet til justering av tilbudet.

Lægreid påpeker også at kommunen avgjorde konkurransen på tre dager i motsetning til over en måned som han mener er vanlig i slike konkurranser.

– Hvilken vurdering som ble gjort av tilbudene skal være usagt, men jeg mener tilbudene knapt kan ha blitt lest. Det er kun prisen som har vært avgjørende, og der var kommunen best da de kan spare flere årsverk ved å ha færre sykepleiere på vakt på natt og helg som følge av stordriftsfordelen, hevder Lægreid.

 

 

Kriterier

Pris og kvalitet er vektlagt like mye i anbudsvurderingene. Kommunens tilbudspris var 25 536 000 kroner, mens Aleris Omsorg hadde 26 062 000, etterfulgt av Norlandia Care med 27 640 000 og Attendo Care med 28 129 188 kroner.

Kvalitetskriteriene er: tilstrekkelig personell, sammensetning av fagfelt, medisinsk trygghet, omsorg av høy kvalitet, utforming av pleieplaner, rehabilitering, brukermedvirkning, opplæring av ansatte og ledere, samarbeid med frivillige, oppfølging av pårørende, inn- og utskriving fra sykehus, medisinsk oppfølging, omsorg ved livets slutt, sosialiseringstiltak og aktivitetsplaner.

De fem deltakerne fikk følgende poengsum: Os kommune: 9,84 poeng, Norlandia Care AS: 9,18, Attendo Care AS: 9,16 og Aleris Omsorg AS: 8,90.

Tilbudene kan knapt ha blitt lest. Geir Lægreid, administrerende direktør i Aleris Omsorg

0 Kommentarer

Annonse
Annonse