fbpx Pionerer på legevaktfeltet Hopp til hovedinnhold

Pionerer på legevaktfeltet

Det første kull legevaktsykepleiere i Skandinavia er nå ferdig utdannet! – En milepæl i norsk sykepleiehistorie, sier leder i NSF Eli Gunhild By.

Torsdag i forrige uke avsluttet det første kullet i legevaktsykepleie ved Haraldsplass Diakonale Høgskole i Bergen sin toårige videreutdanning.

Les: Videreutdanning i legevaktsykepleie

Studiets målgruppe er sykepleiere som arbeider eller ønsker å arbeide i legevakt. Studiet henvender seg også til andre sykepleiere som ønsker mer kunnskap og kompetanse i å vurdere og å håndtere mennesker med akutt sykdom og skade.

 

Sykepleiere i forkant

– Dere er pionerer og ambassadører for legevaktfeltet, applauderte leder ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin Steinar Hunskår, da studentene hadde sin siste dag ved videreutdanningen i legevaktsykepleie.

Forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF) Eli Gunhild By NSF sa i sin tale til studentene at det er viktig at sykepleieres kompetanse heves for å kunne håndtere pasienter og pårørende i akutte situasjoner.

– I dag finnes det ingen krav til kompetanse for legevaktstjenestene i form av lov eller forskrifter. Mens vi venter på en ny akuttforskrift, står dere nå klare til å oppfylle kommende krav, sa By.

Sykepleierne er en viktig personellgruppe på legevaktene i Norge. De fleste legevaktspasientene blir først møtt og vurdert av sykepleier. Om lag en firedel av henvendelsene blir håndtert og avklart ved råd fra sykepleier alene.

 

Mer frimodige

– Som sykepleier i legevakt er møtene med pasientene korte. Det utfordrer oss spesielt innen kommunikasjon og faglig styrke. Med dette deltidsstudiet har jeg økt kompetansen, sier legevaktsykepleier Kjersti Engedal ved den Interkommunale legevaktordningen i Drammensregionen.

– Å være student og å jobbe samtidig gjør at det er større aksept for å stille spørsmålstegn ved måten man gjør ting på, og å sette ord på utfordringer på arbeidsplassen. Jeg har fått større frimodighet. Det å bidra til å heve kompetansen og kvaliteten på arbeidsplassen har vært viktig, i tillegg til det å bevare entusiasmen i yrket - og få det til å smitte over på andre, kunne en annen student fortelle. 

Leder ved Tønsberg interkommunale legevakt, Kari Hynne, mener utdanningen også passer godt for ledere. Den vil gjøre dem i bedre stand til å vite hvilke oppgaver sykepleierne kan mestre og på hvilke nivå kunnskapen bør ligge hos en legevaktsykepleier. – Dette vil gjøre dem til bedre ledere, ifølge Hynne.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse