fbpx Halv million i bot for ulovlig overtid Hopp til hovedinnhold

Halv million i bot for ulovlig overtid

– Vi betaler ikke, sier styret i Sykehuset Østfold, som er ilagt et forelegg på 500 000 kroner for ulovlig bruk av overtid i 2010.

Det betyr at saken blir overført til rettslig behandling i domstolene.

– Det er en underlig prioritering at sykehuset vil bruke betydelig mer penger på en rettssak, enn det koster å betale forelegget. Det er også merkelig sett i lys av Sykehuset Østfolds vanskelige økonomi, sier Karen Brasetvik, leder for Norsk Sykepleierforbund (NSF) i Østfold.

 

Ikke første bot

Det er ikke første gang Sykehuset Østfold er ilagt bot for ulovlig overtidsbruk.

For 10 år siden ble sykehuset dømt i Fredrikstad byrett for brudd på Arbeidsmiljølovens bestemmelser om overtid. I 2001 begrunnet sykehuset overtidsbruken med blant annet mangel på spesialsykepleiere og mange ubesatte sykepleierstillinger. Sykehuset viste til at Arbeidsmiljøloven ikke passet for sykehusdrift og derfor ikke måtte følges. Dette var ikke retten enig i. I dommen ble det vist til at sykehuset plikter å innrette sin virksomhet, slik at Arbeidsmiljølovens bestemmelser kan overholdes.

 

”Graverende overtredelser”

Karen Brasetvik er trygg på seier også i den nye saken. – Jeg kan ikke se at sykehuset har en bedre sak nå enn i 2001.

I 2010 reagerte Arbeidstilsynet på at Sykehuset Østfold hadde brutt Arbeidsmiljøloven gjentatte ganger ved å la ansatte jobbe for mye. Det var også brudd på lovens bestemmelser om hvile.

Arbeidstilsynet avdekket blant annet at ansatte ved sykehuset hadde jobbet inntil 19 timer i strekk og opp mot 85,5 timers arbeidsuke. ”Graverende overtredelser” ifølge tilsynet.

Videre heter det i Arbeidstilsynets skriv: ”Svært ofte forekom det at arbeidstagerne jobbet doble vakter i flere påfølgende dager. I de mest arbeidsintensive periodene har ansatte jobbet doble vakter i fire påfølgende dager. Listene viser også at bruk av en sammenhengende arbeidstid på mer enn 16 timer per døgn forekom relativt ofte. Denne praksisen vedvarte året 2010, altså hele perioden vi har undersøkt.”

– Dette forekom til tross for at det var få ubesatte sykepleierstillinger, og bedre rutiner for å følge opp mulige lovbrudd, sier Brasetvik.

Og det er ikke blitt bedre. I juli 2012 ble loven brutt hele 450 ganger på en eneste måned.

– Uakseptabelt mente sykehusets ledelse den gang.

 

Erkjenner lovbrudd

Styret i Sykehuset Østfold behandlet i går anmeldelsen fra 2011 og det ilagte forelegget. Det er ikke aktuelt å betale forelegget.

Sykehuset har unntatt saksframstillingen til sykehusstyret fra offentligheten. Men i en pressemelding heter det at sykehuset erkjenner brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser i 2010, men at dette ikke har ført til fare for de aktuelle ansattes liv og helse.

– Jeg tror sykehusledelsen mener de ikke kan omfattes av bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven, som skal gi vern for de ansatte, sier Karen Brasetvik.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse