fbpx Vil utvide åpningstiden ved sykehusene Hopp til hovedinnhold

Vil utvide åpningstiden ved sykehusene

Helseregionene fikk i foretaksmøte før helga i oppdrag å legge til rette for utvidet åpningstid for planlagt virksomhet til 21.00. – For få spesialsykepleiere, advarer NSF.

For inneværende år har helseministeren gitt de regionale helseforetakene i oppdrag å iverksette tiltak som utvider sykehusenes åpningstid for planlagt virksomhet i mellom klokka 08.00 og 17.00.

Neste år er helseregionene bedt om å legge til rette for ytterligere utvidet åpningstid innenfor arbeidsmiljølovens rammer for dagarbeid - mellom klokka 06.00 og 21.00. Dette vil bli drøftet med arbeidstakerorganisasjonene ved hovedtarifforhandlingene våren 2014.

Sykehusene er døgnåpne for alle som trenger akutt hjelp, så her er det snakk om planlagt og poliklinisk virksomhet.

 

Utnytte kapasiteten bedre

– Vi har behov for å utnytte kapasiteten ved sykehusene våre bedre. Det gjelder både arealer, dyrt utstyr og mer fleksibel fordeling av arbeidsoppgaver mellom yrkesgruppene, var meldingen til helseregionene fra helseminister Jonas Gahr Støre.

Helseministeren forventer fortsatt vekst i spesialisthelsetjenesten, både som følge av befolkningsvekst, endret alderssammensetning, ny teknologi og nye behandlingsmuligheter. Bedre bruk av sykehusdøgnet er et tiltak som skal gjøre spesialisthelsetjenesten i stand til å møte framtidens utfordringer.

I en pressemelding trekker helseministeren fram følgende tiltak som bakgrunn for å foreslå en ytterligere utvidelse av sykehusenes åpningstid:

  • ”Nye IKT-systemer blir implementert ved mange sykehus.
  • Bedre lønns- og personalsystemer innebærer bedre mulighet for aktivitetsbasert planlegging av bemanningen. Ved å organisere virksomheten slik at personell starter og slutter på ulike tidspunkt gjennom dagen, kan poliklinikker m.m. være åpne i tidsrommet kl. 08–17.
  • I tillegg bør det legges til rette for utvidet åpningstid innenfor arbeidsmiljølovens rammer for dagarbeid (kl. 06–21) når det er behov for økt kapasitet for utredning, behandling og bruk av utstyr for å behandle pasienter som står på venteliste og for å yte bedre service til publikum. Det er en forutsetning at løsningene skjer innenfor de til enhver tid gjeldende budsjettrammer og at det vil gi minst lik kostnadseffektiv drift som i dag.
  • Undersøkelser viser at antall pasienter som ikke møter til avtalt time kan tilsvare 200 000– 250 000 polikliniske konsultasjoner hvert år. Til sammenligning venter 270 000 på behandling. Foretaksmøtet la til grunn at de regionale helseforetakene iverksetter tiltak for å redusere antall pasienter som ikke møter til avtalt time.”

 

Mangler personell og økonomi

– Hvem skal gjøre jobben, undres fylkesleder Silje Naustvik i Norsk Sykepleierforbund (NSF) Oslo.

– Sykehusene sliter allerede i dag med å rekruttere nok spesialsykepleiere innen operasjon, anestesi og intensiv. Denne mangelen vil bare øke etter hvert som mange av dagens spesialsykepleiere snart slutter på grunn av oppnådd pensjonsalder, sier Silje Naustvik til Dagsrevyen.

 

Les: Spesialsykepleiere søkes. Haster

Les: Høy alder på operasjonsstuene

 

Også Den norske legeforening er skeptisk til om forholdene ligger til rette for en utvidelse av åpningstiden.

– Legeforeningen har ved flere anledninger sagt at vi kan hjelpe til med å øke åpningstiden og vi har foreslått piloter som kan evalueres, men vi har til nå ikke fått en eneste forespørsel fra noe sykehus. Vi er derfor usikre på om sykehuslederne faktisk ønsker økte åpningstider eller om det tvert i mot blir for dyrt på grunn av dagens svært stramme sykehusøkonomi, mener leder i legeforeningen Hege Gjessing.

 

Les: Økte åpningstider i sykehus – mulig og ønskelig?

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse