fbpx Sykepleiere vil jobbe mer Hopp til hovedinnhold

Sykepleiere vil jobbe mer

YRKESAKTIVE Mer enn tre av fire sykepleiere jobber 80 prosent stilling eller mer. Foto: colourbox

Jobber deltid og liker fritid. Det er en typisk norsk sykepleier anno 2013 blir det hardnakket slått fast og gjentatt. Men stemmer det?

I mars utførte NorgesBarometeret en undersøkelse blant Norsk Sykepleierforbunds (NSF) medlemmer. Flere av spørsmålene var knyttet til heltid og deltid: Hvor mye de jobber? Om de ønsker høyere stillingsbrøk? Hva skal til for å jobbe heltid?

Spørsmål som bør ha interesse for arbeidsgiverne.

 

Yrkesaktive sykepleiere

Yrkesaktiviteten blant sykepleierne i KS-området og Spekter som i dag er medlemmer av Norsk Sykepleierforbund (NSF) er høy. Kun 1 prosent oppgir at de ikke er i jobb.

Hvor mye jobber så sykepleierne? Seks av ti svarer at de er ansatt i hel stilling, mens de resterende fire går i deltidsstillinger. Av dem som har deltidsstilling jobber 3 prosent så mye ekstra at de oppnår en 100 prosent stilling. Det betyr at andelen sykepleiere som i dag jobber deltid er 37 prosent.

Blant dem som oppgir at de per mars i år jobbet mindre enn 100 prosent, svarer 39 prosent at de har en stillingsbrøk mellom 80 og 99 prosent.

Det betyr at mer enn tre av fire sykepleiere jobber 80 prosent stilling eller mer. Kun 5 prosent oppgir at de er ansatt i stillingsbrøk under 40 prosent.

 

Åpne for å jobbe mer

Hva synes sykepleierne om det å jobbe deltid?

Følgende spørsmål ble stilt alle som var ansatt i deltidsstilling: Ønsker du å jobbe i en høyere fast stillingsbrøk?

Andelen som svarer at de ønsker å jobbe mer, har holdt seg rimelig konstant de siste fem årene og var ved siste medlemsundersøkelse 38 prosent.

En god del av de deltidsansatte sier at de ønsker å øke stillingsbrøken. Men hvor mye kunne de tenke seg å jobbe? Nærmere to tredeler av dem som ønsker høyere stillingsbrøk svarer hel stilling. Tre av ti svarer at de ønsker å jobbe et sted mellom 61 og 99 prosent stilling. Kun 2 prosent vil jobbe mindre enn 40 prosent.

Mange av sykepleierne som i dag jobber deltid ønsker altså å jobbe heltid (63 prosent). Men hva har de selv gjort for å få en hel stilling? Har de for eksempel i løpet av det siste året gitt uttrykk for ønske om heltid overfor arbeidsgiver uten å ha fått tilbud? Her svarer hver tredje at det er tilfellet. Det store flertall har imidlertid holdt dette ønsket for seg selv.

 

Noen sier nei takk

Hvorfor velger enkelte sykepleiere ikke å arbeide heltid?

”Ønsker mer fritid”, svarer fire av ti sykepleiere. Det er den viktigste grunnen til at de jobber deltid. Andre grunner er omsorgsansvar (37 prosent), for mye stress (32 prosent) og ønske om mer fleksibilitet (29 prosent). På alle disse områdene har det vært en liten økning sammenlignet med tidligere undersøkelser.

Få har imidlertid krysset av på svaralternativet ”For dårlig økonomisk utbytte”. Kun 12 prosent svarer at dårlig lønn er grunnen til at de ikke ønsker å arbeide heltid. Det er heller ikke mange sykepleiere som har krysset av for tunge løft (8 prosent). Det kan muligens forklares med at de som har svart, jobber i mindre belastende deltidstillinger.

 

Flere heltidsstillinger

Sykepleiere som jobber deltid er også spurt om hva som skal til for at de velger å arbeide heltid.

”Flere heltidsstillinger”, svarer vel halvparten av sykepleierne (56 prosent). Det er dobbelt så mange som i undersøkelsen i 2012. Skal arbeidsgivere ha håp om å få flere sykepleiere til å jobbe heltid, bør de starte med å opprette heltidsstillinger ifølge sykepleierne En annen utfordring for arbeidsgiverne er grunnbemanningen. Hvis den økes, kan det gjøre at flere sykepleiere velger å arbeide heltid. Det svarer i alle fall hver tredje deltidsansatt.

Hva med høyere lønn? Vil det bidra til at deltidsansatte vil vurdere å arbeide heltid? Ja, svarer hver fjerde sykepleier. Det er lavest skår siden undersøkelsene startet. I 2008 svarte over halvparten at lønn var viktigst.

Når det gjelder tilsyn av barn, mindre stress og mindre tunge løft i jobben er dette av liten betydning, og betyr stadig mindre.