fbpx Reduserte dødeligheten etter hjerneslag Hopp til hovedinnhold

Reduserte dødeligheten etter hjerneslag

Professor Sandy Middleton og forskningsgruppen hennes har studert effekten av systematisk testing og behandling av feber, blodsukker og svelgfunksjon hos pasienter med hjerneslag.

Studien ble gjennomført som en cluster-randomisert kontrollert intervensjonsstudie ved 19 slagenheter i Australia.


Har gjort det

I starten var det en viss usikkerhet om gjennomføringen av studien fordi ansatte mente de allerede praktiserte tiltakene som studien skulle teste. For å få kunnskap om dette gjennomgikk de et utvalg pasientjournaler.

Overraskende fant de at kun 21% hadde fått behandling for feber, 59% for forhøyet blodsukker. Kun 33% med behandlingstrengende høyt blodsukker hadde fått insulin, og testing av svelgfunksjon var bare gjennomført hos 24% av pasientene. Hele 687 pasienter deltok i studien.


Høyere overlevelse

Studien viste at pasienter i tiltaksgruppen hadde høyere sannsynlighet for å være i live 90 dager etter slaget uavhengig av hjerneslagets alvorlighet sammenliknet med pasientene i kontrollgruppen. Pasienter i tiltaksgruppen hadde også bedre fysisk helse enn kontrollgruppen ved oppfølgingen etter 90 dager.


Prestisje

Studien er publisert i det prestisjefylte tidsskriftet Lancet i 2011 (1).

(1)  Middleton S, McElduff P, Ward J, Grimshaw JM, Dale S, D'Este C, et al. Implementation of evidence-based treatment protocols to manage fever, hyperglycaemia, and swallowing dysfunction in acute stroke (QASC): a cluster randomised controlled trial. Lancet 2011;378:1699-706.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.