fbpx Mindre hvile og lengre uke Hopp til hovedinnhold

Mindre hvile og lengre uke

Skal arbeidsgiver kunne fastsette ordinære turnuser med daglig hvile ned til åtte timer, og åpne for at ansatte kan arbeide inntil 50 timer i uken?

Hovedstyret i Kommunesektorens organisasjon (KS) skal i morgen behandle et forslag fra sin egen administrasjon om å endre arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

KS mener dagens arbeidstidsbestemmelser ikke gir ”den fleksibilitet som er nødvendig for å sikre hensiktsmessig organisering av arbeidstiden, til beste for både brukere, ansatte og virksomheten” ifølge saksframlegget. Det gjelder både ordinære turnuser og alternative arbeidstidsordninger.

Administrasjonen i KS anbefaler Hovedstyret å støtte et forslag om at arbeidsgiver må kunne fastsette ordinære turnuser innenfor helse- og omsorgssektoren etter drøftinger med tillitsvalgte/arbeidstakerne som blant annet åpner opp for:

  • at arbeidsgiver kan fravike kravet til daglig hvile på ned til 9 timer eller 8 timer dersom den enkelte arbeidstaker samtykker,
  • at arbeidsgiver kan etablere turnusordninger som innebærer at det kan arbeides inntil 10 timer per dag og at det enkelte uker kan arbeides inntil 50 timer.

 

Les hele anbefalingen HER.

 

En ny arbeidstidsorganisering er ifølge KS en del av løsningen for å møte arbeidskraftbehovet framover og for å nå målet om flere heltidsansatte i sektoren.

I saksframlegget blir det vist til erklæringen KS og partene i kommunal sektor har inngått for å skape en heltidskultur i sektoren. Punktet om at tjenestene i kan organiseres med et mangfold av arbeidstidsordninger som er tilpasset brukernes behov for gode, trygge og forutsigbare tjenester både på ukedagene og i helgene blir framhevet.

 

Les: Kulturbyggere for heltid

 

”Utfordringene er knyttet både til ordinær turnus og alternative arbeidstidsordninger. Begge ordningene forutsetter at det må inngås avtale med de tillitsvalgte for å etablere ordningene, men for den førstnevnte er det tilstrekkelig med avtale på lokalt nivå” heter det i saksframlegget.

Begge ordningene forutsetter at det må inngås avtale med de tillitsvalgte for å etablere ordningene, men for ordinær turnus er det tilstrekkelig med avtale på lokalt nivå.

 

Kun avtale lokalt

Begrepet ”alternative arbeidstidsordninger” benyttes i hovedsak om arbeidstidsordninger som krever at arbeidsgiver inngår sentral tariffavtale med fagforening.

I saksframlegget blir det vist til tilbakemeldinger fra arbeidsgivere om at det kan være vanskelig å få til slike avtaler, og at systemet er lite forutsigbart fordi de ulike organisasjonene gjerne operer med ulike vilkår og betingelser for å inngå slike avtaler.

Anbefalingen til Hovedstyret er å støtte et forslag om at det er tillitsvalgte lokalt som skal inngå slike avtaler og ikke det sentrale ledd.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse