fbpx Kronisk stressa tenåringer Hopp til hovedinnhold

Kronisk stressa tenåringer

En tredel av svenske 16-åringer er alvorlig stressa ifølge en ny kartlegging. Spesielt ille var problemene blant jenter.

Forskeren bak doktorgradsavhandlingen og klinisk psykolog ved Stockholms universitet, Karin Schraml, mener det haster å få på plass programmer som kan hjelpe ungdommene med å takle stress i hverdagen.

– Det er sannsynlig at norsk og svensk ungdom er relativt like på dette feltet, kommenterer førsteamanuensis i psykologi Catharina Elisabeth Arfwedson Wang ved Universitetet i Tromsø (UiT) til forskning.no.

 

Halvparten av jentene

I tre forskjellige studier har Karin Schraml kartlagt den psykiske tilstanden til 16-åringer på videregående skoler i Stockholm. Skolene beskrives som allmennfaglige eliteskoler, som forbereder ungdommene på akademiske studier.

30 prosent av elevene rapporterte om alvorlige stressymptomer som for eksempel utmattelse og konsentrasjonsvansker. 15 prosent fortalte at dette hadde pågått over lang tid, og 8 prosent hadde svært alvorlige plager.

Mens én av fem gutter slet med stress, fortalte nesten halvparten av jentene om det samme.

Lav selvtillit, dårlig søvn, opplevelse av det stilles høye krav og lite støtte fra omverdenen var årsaker som kan forklare hvorfor ungdom ble stressa, ifølge Schramls studie.

 

Eliteungdom

Den svenske forskeren tar enkelte forbehold ved sine undersøkelser. At alle elevene kommer fra eliteskoler i hovedstaden kan være en mulig feilkilde, skriver hun. Det kan tenkes at ungdommene der opplever stress på en annen måte enn elever fra andre skoler eller med en annen økonomisk eller sosial bakgrunn.

Studien handler primært om skolesituasjonen. Dermed har andre påvirkningsfaktorer, som for eksempel traumer, problemer hjemme og sosial avvisning utenfor skolen, ikke nødvendigvis blitt fanget opp.

Det endrer imidlertid kun forklaringen på stresset, ikke det faktum at ungdommene sliter.

 

Mer fokus på søvn

– Det er et stort behov for å utvikle praktiske programmer som kan redusere kronisk stress blant ungdom, mener Karin Schraml.

Hun viser til et forskningsprosjekt fra 2011 der hun og kolleger har testet ut en kombinasjon av blant annet kognitiv atferdsterapi, mindfullnesstrening og opplæring i stress og søvn for skoleungdom.

Forskeren skriver at hun ble særlig overrasket over hvor lite ungdommene visste om betydningen av søvn for å forebygge stress.

 

Les: K. Schraml (2013) Chronic stress among adolescents: Contributing factors and associations with academic achievement. Doktorgradsavhandling ved Stockholms universitet (8. mai 2013).

 

Les mer om Karin Schramls stressforskning HER.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse