Vil ha yrkesfaglig vei til studie­kompetanse

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen vil åpne for opptak til tilrettelagte studier i høyere utdanning for fagutdannede uten studiekompetanse. Foto: Bjørn Arild Østby.

Stikkord

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen åpner for opptak til tilrettelagte studier i høyere utdanning for fagutdannede uten studiekompetanse.

Det ble klart da kunnskapsministeren presenterte Meld. St. 20 (2012-2013) ”På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen” i dag. Meldingen vil bli behandlet i Stortinget i løpet av våren.

 

Les: Meld. St. 20 (2012-2013) ”På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen”.

 

I meldingen heter det at departementet vil ”stimulere til etablering av y-veier (at man kan gå fra yrkesfaglige utdanningsprogrammer til bestemte utdanningsløp i høyere utdanning, red. anm.) innen flere fagområder med lokalt opptak og tilrettelegging ved høyskoler og universiteter, særlig innenfor helse- og oppvekstfag”.

Ordningen vil gjelde blant annet opptak til sykepleier- og vernepleierutdanning, og barne- og ungdomsarbeidere til barnevernspedagog- og barnehagelærerutdanning.

– En mulighet til ”helsefaglig vei til studiekompetanse” kan bidra til økt generell søkning til helse- og oppvekstfag og bør ikke gå på bekostning av rekruttering av helsefagarbeidere, ifølge kunnskapsministeren.

 

Mer attraktivt

Kunnskapsministeren mener det er uheldig at elever ikke fullfører fag- og yrkesopplæringen fordi de er usikre og redde for å stenge muligheter for videre utdanning. Hennes bekymring er også prognosene som viser at det er behov for 28 000 sykepleiere og 57 000 flere helsefagarbeidere fram mot 2035

– Å gi elevene en garanti for at fag- og yrkesopplæring ikke stenger for videre utdanning vil gjøre opplæringen til et enda mer attraktivt valg for elevene, og bidra til å øke antallet som fullfører, sa Halvorsen.

I meldingen åpnes det for at ”fylkeskommunene kan opprette klasser eller programområder, med et begrenset omfang, for elever som allerede ved søkning til videregående opplæring ønsker en yrkesfaglig vei til studiekompetanse”.

 

På feil vei

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har hele tiden ”vært klokkeklare på at etablering av y-veien ikke er veien å gå”.

– Jeg har problemer med å skjønne at vi får de helsefagarbeiderne vi trenger hvis trekkplasteret skal være at de på enklest mulig måte skal transporteres inn i bachelorutdanningen i sykepleie, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

NSF er helt klar på at krav til studiekompetanse må gjelde for opptak til sykepleierutdanningen.

– Inntakskvaliteten er viktig for sluttkompetansen.  Derfor har vi satt dette som prinsipp.  Evnen til å følge forskningsbasert utdanning krever et teoretisk grunnlag. Særlig viktig er norsk, engelsk og matematikk for å lykkes i sykepleierutdanningen, mener By.

Studentleder Kine Bentzen i NSF Student er også alvorlig bekymret for sykepleierutdanningen.

– Jeg forstår ikke hvordan kunnskapsministeren resonnerer når hun vil senke kompetansekravene for å komme inn på høyere utdanning for å redusere frafallet i videregående skole. Er hun ikke også minister for høyere utdanning?

– Og hvilke tanker har kunnskapsministeren gjort seg om pasientsikkerheten? undres studentlederen.

 

Les: Fra helsefagarbeider til sykepleier

Les: Trenger både sykepleiere og helsefagarbeidere

Les: NSF skeptisk til yrkesfaglig vei