fbpx Demensfri sone på sykehjem Hopp til hovedinnhold

Demensfri sone på sykehjem

Tidligere ble det snakket om skjermede enheter for demente. Nå ber Helse, sosial og eldreombudet i Oslo sykehjemmene vurdere egne avdelinger for mentalt klare beboere.

Det er i Årsmelding 2012 at ombudet ”oppfordrer til at det tilstrebes å gjennomføre egne avdelinger for pasienter uten demens”.

Bakgrunnen er de mange henvendelsene ombudet Anne-Lise Kristensen har mottatt fra pårørende og mentalt klare sykehjemsbeboere, hvor de etterspør bedre tilrettelegging av tilbud til pasienter uten demens.

Til NRK Østlandssendingen sier Kristensen blant annet:

– Det er viktig for de mentalt klare på sykehjem å ha andre personer uten demens rundt seg – samtalepartnere som de har utbytte av.

 

Stadig flere demente

Helsemyndighetne regner med at rundt åtte av ti sykehjemspasienter i dag er demente i større eller mindre grad. Det skaper mange utfordringer for ansatte og mentalt friske beboere rundt om på sykehjemmene.

– Vi mottar mange klager fra pårørende og mentalt klare sykehjemsbeboere om at de pasifiseres og føler seg ensomme når de sitter i avdelinger der de fleste, eller alle andre, er demente. Det er bakgrunnen for at vi går ut med en oppfordring om å legge bedre til rette for mentalt friske beboerne, sier Kristensen.

En fysisk redusert, men mentalt helt klar sykehjemsbeboer, har ikke godt av å være i et miljø med bare demente, påpeker Anne-Lise Kristensen til sykepleien.no.

Ombudet har forståelse for at egne avdelinger for mentalt friske beboere kan by på organisatoriske utfordringer, men at det er viktig at sykehjemmene vurderer hvordan man kan legge forholdene best mulig til rette for alle beboerne.

 

Støtter forslaget

– Vi støtter opp om forslaget om å opprette egne sykehjemsavdelinger for mentalt klare beboere. Våre medlemmer rapporterer også om pasienter og pårørende som opplever ubehag når medpasienter viser en urolig og utagerende oppførsel, sier leder i NSFs Faggruppen for sykepleiere i geriatri og demens Cecilie Olsen.

Faggruppen mener det er viktig at det bygges og driftes skjermede enheter for personer med demens som har adferdsforstyrrelser og psykiske symptomer ved demens (APSD).

– Disse avdelingene må bemannes med kompetent og faglært personale, og med flere ansatte per pasient enn i andre sykehjemsavdelinger, sier Olsen.

 

Ikke pakkepost

Faggruppelederen sier videre at dersom pasienter skal flyttes mellom avdelinger for å tilpasse differensierte avdelinger, må flyttingen være godt planlagt og forberedt.

– Her må pårørende tas med på laget og gjerne informeres om at pasienten kan bli flyttet til annen avdeling allerede ved innskriving i sykehjemmet. Personlige hensyn må tas; eldre personer, mentalt klar eller ikke, må behandles med respekt og ikke flyttes rundt som en pakke. Etter innføring av samhandlingsreformen opplever flere pasienter å bli flyttet rundt fra hjem, sykehus og kortidsavdelinger i sykehjem i flere omganger før de til slutt får tildelt en fast sykehjemsplass. Disse pasientene trenger ro og tid for å falle på plass i et nytt hjem eller sykehjemsavdeling, påpeker lederen av faggruppen for sykepleiere i geriatri og demens.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse