fbpx Avvikler samarbeidet Hopp til hovedinnhold

Avvikler samarbeidet

Politiske forhold setter strek for samarbeidet mellom Ullevål og Kolkata.

Myndighetene har signalisert at vi ikke er ønsket, og da velger vi å trekke oss ut.

Det sier Kristin Schjølberg Hancke-Olsen, leder av seksjon for internasjonalt samarbeid ved Oslo universitetssykehus (OUS).

– Vi gjør det ikke med lett hjerte og forsøker å avslutte på en verdig måte. Blant annet ved å bidra til å opprette en melkebank, noe Kolkata ikke har i dag, sier hun.

Norway and India Partnership Initiative (NIPI) har valgt å ikke bruke nyfødtavdelingen i Kolkata som ressurssenter mer, og trekker seg ut.

Et politisk maktskifte har ført til at professor Singh, pådriveren for prosjektet i Kolkata og en stor ressurs innen nyfødtmedisin, plutselig ble forflyttet til et annet sykehus. Det har også komplisert samarbeidet. Han var bindeledd mellom Ullevål og myndighetene i Kolkata.

Ledelsen for nyfødtavdelingen på SSKM Hospital beklager at samarbeidet opphører. I et brev til Hanche-Olsen skriver dr. Ranajit Mukherjee at spedbarnsdødeligheten har gått ned etter at samarbeidet begynte. Barna blir bedre ernært og hygienen er bedre. Å avvikle prosjektet vil bremse den positive utviklingen. Han skriver at han har hele avdelingen med seg når han ber om at samarbeidet må fortsette.

To leger og seks sykepleiere fra Kolkata har vært på OUS det halvannet året samarbeidet varte. Fem sykepleiere fra OUS har vært i Kolkata.

– Kunne dere gjort noe annerledes?

– Vi hadde sikret et godt samarbeid gjennom professor Singh, men skulle kanskje ikke spilt så mye på én person.

Seksjon for internasjonalt samarbeid flytter nå aktiviteten til andre prosjekter i India.

– Vi er invitert til å samarbeide med NIPI, som har plukket ut fem stater for å fremme bedre mødre- og barnehelse. Det blir en annerledes måte å jobbe på, blant annet vil vi være mer ute i distriktene og drive veiledning der. Håpet er at kompetanseoverføring her vil tilflyte andre områder av India, også Kolkata.

– Hva var det viktigste dere fikk til i Kolkata?

– Reiring av den nyfødte, mer oppmerksomhet på amming og bedre hygiene. Sykepleierne har klart å endre praksis, og det er helt fantastisk.

– Hva tar dere med videre?

– Hvor viktig det er å sende personell med kunnskap og at de overfører kunnskap ved sengen. Da blir ny praksis implementert rett inn i avdelingen.

– Hva har OUS fått ut av dette?

– De som har vært ute får mer kunnskap om minoriteter og mangfold. De viser større forståelse i møte med de flerkulturelle pasientene, sier Kristin Schjølberg Hancke-Olsen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse