fbpx NSF skeptisk til yrkesfaglig vei Hopp til hovedinnhold

NSF skeptisk til yrkesfaglig vei

Kunnskapsdepartementet ønsker å åpne for opptak til tilrettelagte studier i høyere utdanning for fagutdannede uten studiekompetanse. – Etablering av denne såkalte y-veien vil fort vil bli feil veivalg, mener NSFs forbundsleder Eli Gunhild By.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen har besluttet å sette i gang flere forsøk med y-veien neste år. Det gjelder sykepleie, vernepleie innen helsefag med grunnlag i fagbrev i helsefag, barnevernspedagog og barnehagelærer med grunnlag i fagbrev i barne- og ungdomsarbeid, i stedet for krav til studiekompetanse.

 

Les: Fra helsefagarbeider til sykepleier

 

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har under arbeidet med St. meld. nr 13 (2011-2012) ”Utdanning for velferdstjenestene. Samspill i praksis” vært klokkeklare på at etablering av y-veien ikke er veien å gå.

– Jeg har problemer med å skjønne at vi får de helsefagarbeiderne vi trenger hvis trekkplasteret skal være at de på enklest mulig måte skal transporteres inn i bachelorutdanningen i sykepleie, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

NSF er helt klar på at krav til studiekompetanse skal gjelde for opptak til sykepleierutdanningen.

– Inntakskvaliteten er viktig for sluttkompetansen.  Derfor har vi satt dette som prinsipp.  Evnen til å følge forskningsbasert utdanning krever et teoretisk grunnlag. Særlig viktig er norsk, engelsk og matematikk for å lykkes i sykepleierutdanningen, mener By. 

 

Egne klasser?

Det er ikke avklart hvilke høgskoler eller universitet som ønsker å ta opp studenter på dette grunnlaget. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen har uttalt til sykepleien.no at ”Forsøkene med alternativt opptaksgrunnlag vil nok kreve tett oppfølging av studentene, og det vil være behov for relativt små grupper.”

– Dette bekrefter det NSF mener. Det kreves et annet grunnlag enn et fagbrev alene for å lykkes. Vil høgskolene ha egen klasse med studenter som får ekstraundervisning for å klare studiet?  Vi mener derimot at de med fagbrev skal få rett til påbygging slik at opptaksgrunnlaget sikres best mulig. Men en slik særordning som y-veien blir underlig.  Her trengs det en nøyere vurdering. NSF vil følge dette arbeidet tett, lover Eli Gunhild By.

 

Les: Trenger både sykepleiere og helsefagarbeidere

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse