fbpx Trenger både sykepleiere og helsefagarbeidere Hopp til hovedinnhold

Trenger både sykepleiere og helsefagarbeidere

– Mener virkelig kunnskapsminister Kristin Halvorsen at å senke kompetansekravene for å komme inn på høyere utdanning er et godt tiltak for å redusere frafall i videregående utdanning, undres leder i NSF Student, Kine Bentzen.

Kunnskapsministeren har bekreftet overfor sykepleien.no at flere utdanninger skal gis mulighet for opptak uten kriteriene som er lagt i utgangspunktet. Både vernepleie, barnevernspedagog og barnehagelærer vil være av utdanningene som skal prøve ut den såkalte y-veien.

– For opptak på disse utdanningene kreves det at søkeren har et spesifikt fagbrev innenfor fagområdet. Det kreves ikke av søkere til sykepleierutdanningen, sier leder av NSF Student Kine Bentzen. Hun mener ikke y-veien er et godt alternativ for å begynne på sykepleierutdanningen.

 

Les: Fra helsefagarbeider til sykepleier

 

Penger og personal

Ifølge kunnskapsministeren skal de som deltar i forsøkene med alternativt opptaksgrunnlag få tett oppfølging, og det vil være behov for relativt små grupper.

– Det er for så vidt positivt dersom denne oppfølgingen var en realitet. Hvordan kan Kristin Halvorsen garantere dette, når dagens studentmasse melder inn for lite oppfølging og for store klasser? Hvor mye ekstra penger og personalressurser har kunnskapsministeren tenkt å gi disse forsøksstedene? Der er spørsmål Kine Bentzen ønsker svar på.

– Man kan forsvare y-veien når det gjelder behovet samfunnet har for flere sykepleiere. Det som derimot er vanskelig å forstå og akseptere er at sykepleierutdanningen kan risikere flere studenter per lærer, færre midler, lavere status og lavere kvalitet på utdanningen i sin helhet. I tillegg vil det bli lettere å slutte å være fagarbeider i helsesektoren, det er en pussig logikk når det er den gruppen det er og vil bli aller størst mangel på, mener Bentzen.

 

Les: Bekymret for sykepleierutdanningen

 

Trenger helsefagarbeidere

Kunnskapsministeren legger vekt på at høyere utdanning skal være for alle.  

– Det er den også, men de som har et ønske om å komme inn på høyere utdanning må ta valg som kanskje krever litt mer innsats, som påbyggingsåret. Mener virkelig Kristin Halvorsen at å senke kompetansekravene for å komme inn på høyere utdanning er et godt tiltak for å redusere frafall i videregående utdanning? Hva er den logiske sammenhengen her? At frafallet på videregående vil minske dersom flere kommer direkte inn på sykepleierstudiet? Elevene som ville strøket på påbyggingsåret vil mest sannsynlig også ha problemer med å tilnærme seg teoretisk kunnskap på det nivået høyere utdanning krever. Min erfaring er at det er langt mer krevende å bestå eksamener allerede i 1. studieår av sykepleierutdanningen, enn noen av eksamenene jeg hadde på videregående skole, sier NSFs studentleder.

Helsetjenesten trenger mange ulike yrkesgrupper på ulikt nivå for å sikre et helsetilbud tilpasset den enkelte i samfunnet, mener Bentzen.  Både helsefagarbeidere og sykepleiere er ettertraktet og nødvendige i helsetjenesten, men det er to forskjellige profesjoner med ulikt nivå og kunnskapsbakgrunn.  

– Ja, Kirstin Halvorsen, høyere utdanning er for alle. Men samfunnet trenger også dem som ikke tar høyere utdanning i helsetjenesten. Da er det ikke en god løsning å gjøre det lettere for sårt tiltrengte fagarbeidere å forlate sitt yrke. I tillegg synes jeg det signaliserer at det ikke er bra nok å velge yrkesfaglig utdanning. Vi trenger flere fagarbeidere i helsetjenesten, ikke færre, da er det viktig at regjerningen ser behovet for alle utdanningsnivåer. Y-veien vil ikke føre til en formell kompetanseheving av sykepleierutdanningen, men en flukt av fagarbeider til høyere utdanning, mener Kine Bentzen.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse