fbpx Tiltalt for å ha utnyttet filippinske sykepleiere Hopp til hovedinnhold

Tiltalt for å ha utnyttet filippinske sykepleiere

Oslo universitetssykehus (OUS), og et ektepar som skal ha fungert som mellommenn, er tiltalt for å ha utnyttet filippinske sykepleiere.

I mars i fjor ble det kjent at tre filippinske sykepleiere hadde tatt opp 300 000 kroner hver i lån, og overført mesteparten av pengene til en mellommann som skulle skaffe dem jobb som operasjonssykepleiere ved Oslo universitetssykehus. Blant annet skal de ha betalt 11 000 kroner i måneden hver i husleie til mellommannen, og 4 600 kroner i måneden for at han privat underviste dem i norsk.

 

Les: – Kan ikke behandle kvinner som varer

 

Saken ble først politietterforsket med tanke på tiltale om menneskehandel. Det ble imidlertid ikke avdekket tilstrekkelig tvang eller press i forhold til straffelovens vilkår for ”tvangsarbeid”. Derimot fant politiet grunnlag for å reise tiltale for overtredelse av utlendingsloven § 108: ”…for forsettelig  eller grovt uaktsomt  å ha formidlet arbeid eller bolig  for en utlending eller utferdiget eller formidlet erklæring, tilsagn eller dokumenter til bruk for en sak etter loven, når forholdet innebar en utilbørlig utnyttelse av utlendingens situasjon”.

Strafferammen for lovbruddene er på inntil to år.

Oslo universitetssykehus er tiltalt som medskyldig, da det var de som tok initiativet til å skaffe foretaket utenlandsk arbeidskraft.

Administrerende direktør Bjørn Eirikstein ved OUS vil avvente den framtidige behandlingen i retten før han kommenterer saken.

 

– Dårlig planlegging

Spesialsykepleiere er nøkkelpersonell i dagens stadig mer spesialiserte sykehus. Oslo universitetssykehus (OUS) har lenge slitt med å rekruttere tilstrekkelig med spesialsykepleiere, særlig operasjonssykepleiere. Så seint som i fjor sommer gikk OUS ut og lokket med engangsutbetalinger på 40 000 kroner for å rekruttere operasjonssykepleiere. – Med dagens bemanning går det bare akkurat rundt, uttalte assisterende klinikkleder Anders Holtan til NRK Østlandssendingen den gang. Nyere kartlegginger viser at problemet er økende.

Foretakstillitsvalgt for sykepleierne ved OUS krever bedre planlegging.

– Denne saken er resultat av dårlig kompetanseplanlegging over tid. Hadde ledelsen sørget for å utdanne tilstrekkelig med operasjonssykepleiere selv og ikke gått til lettvinte rekrutteringstiltak hadde de ikke havnet i denne situasjonen, sier Merete Norheim Morken.

 

Full lønn under videreutdanning

For noen år tilbake gikk de tidligere sykehusene i OUS bort fra ordningen med full lønn under videreutdanning. De siste årene har OUS tilbudt et begrenset antall stipend på 190 000 kroner per år for spesialsykepleierstudenter mot 2 års bindingstid til sykehuset.

– Vår erfaring med disse stipendavtalene er at de gir så dårlige økonomiske vilkår at det hindrer flere dyktige sykepleiere med økonomiske forpliktelser å ta videreutdanning. Stipendavtalene gir heller ikke pensjonsopptjening, og studenten vil ha reduserte rettigheter ved sykdom eller svangerskapspermisjon i studietiden, sier Norheim Morken.

OUS bør gå tilbake til ordningen med tarifflønn i videreutdanningsperioden mener hun.

– Det vil gi flere mulighet til å spesialisere seg, og det gir sykehuset en unik mulighet til å sikre seg den kompetansen det er behov for framover. Hvis det tilbys lønn istedenfor stipend under utdanning vil dette også kunne være med på å avhjelpe den store utfordringen sykehuset har i forhold til sykepleiekompetanse under ferieavvikling. Med unntak av 5 ukers ferie, vil videreutdanningsstudenten i studiefrie perioder kunne jobbe i enheter som har behov for denne kompetansen, og dette vil gi forutsigbar tilgang på kompetanse i disse sårbare periodene, sier NSFs foretakstillitsvalgt.  

Gi full lønn under videreutdanning, sier foretakstillitsvalgt.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse