fbpx Deltidsansatt og arbeidskraftreserve Hopp til hovedinnhold

Deltidsansatt og arbeidskraftreserve

Arbeidsgivere sier de ønsker å redusere deltidsbruken i helsesektoren, men spekulerer i kortvakter som forutsetter en stor andel deltidsansatte. Trøgstad kommune i Østfold har lenge brukt kortvakter for å spare penger. Nå er det slutt.

– Bruk av kortvakter i turnusplaner gjør deltidsansatte til reservearbeidskraft som arbeidsgiver kan benytte etter behov. Dette er kortsiktig og kvinnefiendtlig personalpolitikk, advarer Norsk Sykepleierforbunds fylkesleder i Østfold, Karen Brasetvik.

Full stilling og full vakt er hovedregelen i arbeidslivet. Slik er det ikke i helsesektoren. For å utnytte arbeidskraften maksimalt, nytter mange offentlige arbeidsgivere vakter helt ned i 4-5 timer. Vakter som legges til de mest arbeidsintensive periodene på dagen.

 

Si nei til kortvakter

For turnusarbeidere som har gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, kan man oppleve at en vakt er avkortet i løpet av en turnusperiode på for eksempel seks uker. Det blir gjort for å tilpasse timetallet til stillingen vedkommende har.

– Imidlertid ser vi at en del arbeidsgivere korter ned på vaktene med en time eller to for å dekke opp for knapp bemanning. Det gjøres ikke fordi de ansatte har ønsket å jobbe kortere dager eller fordi det er mangel på arbeidsoppgaver. I stedet for å øke bemanningen, tyner man ressursene maksimalt. Oftest ser vi at det gjøres med deltidsansatte. Derfor har vi sagt klart i fra om at deltidsansatte skal ha lik vaktlengde med heltidsansatte, sier Brasetvik.

 

Sa opp avtale

Trøgstad kommune i Østfold brukte kortvakter i sin turnus fram til NSF nylig sa opp avtalen. Her fikk heltidsansatte en vakt mer i turnusperioden på seks uker ved at arbeidsgiver kortet ned på vaktlengden. I løpet av ett år betyr det åtte vakter mer å jobbe for heltidsansatte. Ifølge virksomhetsleder i pleie- og omsorgstjenesten i Trøgstad er det behov for seks nye årsverk, dersom alle ansatte skal få hele vakter.

– Når man korter ned på vaktene, får de ansatte flere oppmøter på jobb. For mange betyr det både økte utgifter til transport og barnepass, samt reduserte muligheter til å jobbe ekstra. Man er på jobb i høyaktivitetsperioden og mulighetene til å delta på rapport, internundervisning eller andre treffpunkt man har i arbeidstiden, reduseres. NSF ser det som en kvinnefiendtlig arbeidsgiverpolitikk. En slik politikk rammer ikke bare den enkelte ansatte, men hemmer også rekrutteringen både til yrket og til arbeidsplassen, sier Karen Brasetvik.

Fylkeslederens råd til tillitsvalgte er at de ikke skal akseptere turnuser som baserer seg på bruk av kortvakter eller delt dagsverk. Det medfører økt bruk av deltidsstillinger og kan være et hinder for å få mulighet til full stilling.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse