fbpx Deltid = lav pensjon Hopp til hovedinnhold

Deltid = lav pensjon

Jobber du deltid mens ektefelle satser på karriere? Du kan risikere å ende opp som minstepensjonist med 129 294 kroner å leve for i året.

Halvparten av norske sykepleiere jobber deltid. Da kan det være greit å være klar over at sjansen for at lommeboka krymper kraftig ved pensjonsalder er stor.

Det er NAV som betaler ut alderspensjon, mens KLP betaler ut tjenestepensjonen til de aller fleste sykepleiere.

Pensjon er komplisert og individuelt. Både NAV og KLP har laget ordlister som kan være til hjelp.

Les også: Hva er pensjon


Tre satser

Det er NAV som har ansvaret for pensjoner som utbetales av folketrygden. Er du minstepensjonist, er det tre forhold som avgjør hva du får utbetalt.

  • En enslig minstepensjonist får 162 615 kroner i året.
  • En  minstepensjonist som er gift med en person som ikke selv er minstepensjonist, får en årlig alderspensjon på 129 294 kroner.
  • En minstepensjonist som er gift med en annen minstepensjonist, får 150 425 kroner i året.

Les også: Nye runder med pensjon


Eksempel

- Den mest aktuelle pensjonsordningen for en 65-årig sykepleier, er uttak av tjenestepensjon med særaldergrense, sier seksjonssjef i NAV, Ole Christian Lien.

Kvinner har høy forventet levealder.

- De er trolig tjent med å vente med å ta ut pensjon hvis de ønsker å fortsette i fullt arbeid etter fylte 65 år, fremfor å ta ut pensjon samtidig, sier Lien.

- For en sykepleier født i 1948 med jevn årlig inntekt på 250 000 kroner og 30 års opptjeningstid, er opptjeningen for lav til at det er mulig å ta ut alderspensjon før ved fylte 67 år, sier Lien.


Les også: - Usikkert om levealder


Minstepensjonist

Ved uttak av alderspensjon fra folketrygden fra 67 år, vil sykepleiere i eksempelet over, bli minstepensjonist.

- For enslige får man en årlig pensjon på rundt 163 000 kroner. Tjenestepensjon vil komme i tillegg, sier Lien.

Tall fra NAV viser at totalt 310 432 nordmenn får minstepensjon fra Folketrygden. Av disse er 177 759 kvinner og 132 673 er menn.

 

Alderspensjon og tjenestepensjon

Sykepleiere har 65-års grense for uttak av tjenestepensjon.

- Men når det gjelder alderspensjon fra folketrygden, gjelder det samme regler for sykepleiere som for alle andre. Om de vil ta ut alderspensjon før 67 år, må de ha tilstrekkelig høy opptjening. Men en sykepleier som planlegger å slutte helt i arbeid ved 65 år, kan jo uansett ta ut tjenestepensjon, sier Lien.


Jobbe lenge

- Hvor lenge må sykepleiere jobbe for å få en alderspensjon fra folketrygden over minstepensjonen?

- Sykepleieren vil få høyere årlig alderspensjon enn minstepensjon ved alle uttaksaldre over 67 år. Årsaken er at de nye fleksible uttaksreglene for alderspensjon, innebærer at årlig alderspensjon blir høyere jo lenger du venter med å ta ut pensjon. Dette gjelder også for personer som i utgangspunktet blir minstepensjonister ved uttak fra 67 år, sier han og gir følgende eksempel:

Hvis sykepleieren er enslig og for eksempel tar ut alderspensjon fra 68 år, vil årlig alderspensjon bli om lag 172 000 kroner, mens minstepensjonen for enslige er rundt 163 000 kroner.

Men Lien peker på at for å få oversikt over din pensjon må man ta med hele bildet, ikke bare alderspensjonen fra NAV.

- Tjenestepensjon er viktig for hva den samlede pensjonen blir for sykepleiere så alderspensjon og tjenestepensjon som KLP administrerer, må sees i sammenheng, sier Lien.

Les også: Finn ut hva du får i pensjon