fbpx Voksne menn ønsker jobb i helse Hopp til hovedinnhold

Voksne menn ønsker jobb i helse

I Trondheim kommune har over 200 voksne menn sagt seg interessert i arbeid i helsesektoren gjennom prosjektet Menn i helsevesenet.

– Prosjektet er en viktig døråpner for å få flere menn inn i pleie- og omsorgsyrket, sier sykepleier og prosjektleder Frode Rønsberg.

Menn som av ulike grunner må velge en ny yrkeskarriere, er ofte åpne for utdanning og arbeid innenfor helse. Det har sykepleier og prosjektleder Frode Rønsberg erfart gjennom prosjektet Menn i helsevesenet (MiH) i Trondheim. Prosjektet har i løpet av de to år det har pågått fått søknader fra til sammen 266 menn. Av dem har 69 fått åtte ukers praksis på sykehjem eller i hjemmetjeneste før de begynner på en ny utdanning.

 

Får prøve seg

Rekrutteringen av kvinner til omsorgsyrkene forventes å gå ned i årene som kommer, ettersom kvinner i økende grad tar høyere utdanning og dermed sikter mot andre jobber. For å dekke det framtidige behovet må flere menn inn i pleie- og omsorgsarbeid.

– I prosjektet Menn i helsevesenet senker vi terskelen i forhold til krav om relevant utdanning. Her gjelder det å få menn uten helsefaglig kompetanse inn, slik at de får prøvd seg og får innblikk i yrket, slik at de i neste omgang kan ta stilling til om de ønsker å ta en helsefaglig utdanning, sier Frode Rønsberg. Han ser prosjektet som en viktig døråpner.

Skal man bli fast ansatt i Trondheim kommune, kreves det at man er faglært. Derfor er en del av prosjektet å motivere til å ta fagutdanning enten på høyskolenivå eller gjennom et lærlingeløp innen helsefag.

 

Rollemodeller for hverandre

Alle som søker seg inn i MiH-prosjektet, må gjennom et intervju. Intervjuene foregår gruppevis.

– Jeg setter sammen grupper på mellom seks og åtte menn i samme aldersgruppe. Dermed møter kandidatene tidlig andre mannfolk som også har valgt utradisjonelt. De kan identifisere seg med hverandre og støtte hverandre fra første stund, forteller Frode Rønsberg.

Som sykepleier med 12 års erfaring fra kommunehelsetjenesten, er prosjektlederen klar over risikoen for å miste menn som ikke har mannlige kolleger.

– Mellom to og fem av helserekruttene får praksis ved samme enhet. Da kan de fortsette som rollemodeller for hverandre, sier han.

 

Fakta om MiH

Menn i helsevesenet (MiH) er et samarbeidsprosjekt mellom personaltjenesten i Trondheim kommune, opplæringsseksjonen i Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nav Trondheim. Helsedirektoratet delfinansierer prosjektet, som fra neste år også vil omfatte nabokommunene Melhus og Malvik.

Prosjektet samarbeider nå med Nav og Sør-Trøndelag fylkeskommune om å få etablert et komplett utdanningsløp fram mot fagbrev. I samarbeid med Trondheim kommune har Nav besluttet å opprette en egen Vg1- og Vg2-klasse for 20 menn. Oppstarten er høsten 2013 og inngår i utdanningsmodellen som skal prøves ut.

 

Mer informasjon på Prosjektsiden

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse