fbpx Sykepleiere i Moss slår alarm Hopp til hovedinnhold

Sykepleiere i Moss slår alarm

– Vi føler at kvaliteten på jobben vi utfører ikke er god nok, sier sykepleiere ved Peer Gynt Helsehus i Moss kommune.

Sykepleierne Ellen Lykke Trier, Lise-Lotte Trobe og Camilla Jørstad advarer i et lesebrev i Moss Avis mot en helsetjeneste innen eldreomsorgen i kommunen som ikke er i tråd med faglige kvalitetskrav.

De sier at de lenge har sett en nedtrapping av ressursbruk og de sier nå rett ut at de ikke kan gå god for kvaliteten på jobben.

– Særlig på kveld og i helgene hvor en er 1–2 sykepleiere på en hel avdeling med 25–28 pasienter og vakante vakter fylles av ufaglærte er det et tungt ansvar å bære. En føler at kvaliteten på jobben en utfører ikke er god nok og at en må ”se igjennom fingrene med en del ting” fordi en umulig kan ha full oversikt over 25 pasienter samtidig, skriver de.

Moss kommune har lenge vært én av de dårligste kommunene i Østfold når det gjelder for mange ufaglærte.

 

Dårligere pasienter

Hovedtillitsvalgt Tone Lindmo Johannessen i NSF støtter de tre sykepleierne og etterlyser vilje til å øke med flere sykepleierstillinger.

Moss kommune har så langt tatt imot alle utskrivingsklare pasienter, men i en rapport fra helse– og sosialavdelingen erkjennes det at kommunen har knapphet på korttidsplasser, kompetanse og ressurser for å kunne gi pasientene forsvarlige tjenester, skriver saksbehandler Elisabeth Baade Mathisen.

– Pasientene er jo mye dårligere nå og trenger høy sykepleierfaglig kompetanse. Og det å bruke sykehjem til B–sykehus løser ikke kapasitetsproblemene, det forskyver bare problemene til hjemmesykepleien, sier Lindmo Johannessen.

 

Ikke vanskelig

Rådmann Bente Hedum i Moss ser ikke så dystert på situasjonen.

– Jeg er ikke enig i at det er en vanskelig situasjon, jeg oppfatter ikke det. Men det er klart at det er omstillinger på gang og at det alltid er tøft for de ansatte, sier Hedum til Moss Avis. Hun mener at når det lokalmedisinske senteret åpner 1. februar så blir det en økning i både lege– og sykepleierdekningen.

Lindmo Johannessen tror ikke dette vil løse situasjonen.

– Moss kommune har jo i mange år hatt særlig mange ufaglærte og dårlig sykepleierdekning, så de har jo vært veldig på ”hæla” i utgangspunktet, sier hun

0 Kommentarer