fbpx Foreslår rett til utvidet stilling Hopp til hovedinnhold

Foreslår rett til utvidet stilling

Arbeidsminister Anniken Huitfeldt foreslår nye tiltak mot ufrivillig deltid.

Arbeidsministeren vil generelt ha mer heltid – og mindre ufrivillig deltid.

Om kort tid sender hun forslag ut på høring. Ett av dem er drøftingsplikt med tillitsvalgte om bruk av deltid.

– Et annet er rett til utvidet stillingsprosent for deltidsansatte tilsvarende deres reelle arbeidstid.

Dette sa statsråd Anniken Huitfeldt på Unios årskonferanse, som foregikk 6. og 7. desember på Sundvolden hotell i Buskerud.

 

– Kultur for heltid
Forslagene kommer som en oppfølging av arbeidslivsmeldingen.

Hun viste til at selv om mange sykepleiere ønsker å arbeide deltid, så ønsker de yngste større stillingsbrøker enn de eldre.

– Det er viktig å skape en kultur for heltid.

 

– NSF ble avvist
Leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF) Eli Gunhild By ser fram til å se hva som faktisk kommer fra Arbeidsdepartementet.

– NSF foreslo rett til utvidet stilling allerede under tarifforhandlingene i vår. Men det ble avvist av motparten, sier hun.

 

Begravelse og fødsel
På konferansen snakket Huitfeldt varmt om fagorganisering

– Fagforbundene er selve grunnlaget for den norske modellen.

Hun poengterte også at verdiskaping skjer både i privat og offentlig sektor.

– For det er jo ikke slik at et begravelsesbyrå i privat sektor står for produktivitet, mens jordmødrene på et offentlig sykehus ikke gjør det.

 

– Natturnus mangler
Huitfeldt mente for øvrig at frontfagmodellen har gitt gode resultater i Norge.

– Og sykepleierne har fått gjennomslag i skift-turnus-saken, sa hun til forsamlingen.

– Bare delvis, påpekte Knut Jørgen Rotabakk, fylkesleder i Sør-Trøndelag, fra salen.

Han minnet statsråden om at det fortsatt ikke gjelder sykepleieren i natturnus og lurte på hva hun vil gjøre med det.

– Vi må ha mer kunnskap før vi kan si noe om det, sa Huitfeldt.

Rotabakk ble ikke imponert:

– Jeg opplevde at hun vil ha mer fakta på bordet. Men vi har jo sett fakta siden 1982, sier han til Sykepleien.  

– Litt spesielt svar. Men hun er jo ny som minister og skal vel ha sine hundre dager, hun og.

 

22. juli-takk
Anniken Huitfeldt, som har vært AUF-leder, var på Sundvolden 22. juli i fjor. Da erfarte hun hva mange av Unios yrkesgrupper bidro med:

– Dere som er medlemmer: Takk for innsatsen både 22. juli og i tiden etterpå.

Det er viktig å skape en kultur for heltid.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse