fbpx Dropper upopulær årsturnus Hopp til hovedinnhold

Dropper upopulær årsturnus

Sykehuset Østfold sier opp særavtale om årsturnus før den er tatt i bruk. Den viser seg å være uhensiktsmessig å håndtere for den enkelte leder. Tillitsvalgte synes det er helt i orden at avtalen sies opp.

I fjor sommer introduserte Sykehuset Østfold (SØ) årsturnus for å få bedre styring med bemanningsutfordringene som førte til politianmeldelse fra Arbeidstilsynet for ulovlig overtid, doble vakter og brudd på hviletidsbestemmelsene.

– Utgangspunktet for årsturnus er et vedtak i sykehusledelsen om at årsplaner innføres som et hovedprinsipp i arbeidsplanleggingen. Dette gjelder alle yrkesgrupper. Alt kjent fravær planlegges og legges inn i årsplanen slik at antall medarbeidere av ulik spesialitet som er tilgjengelig på jobb vises og at aktiviteten og ressursforbruket planlegges etter dette, sier sjef HR og HMS lederstøtte Nina Bøhn Kristiansen ved Sykehuset Østfold.

 

Les: Upopulær årsturnus på Sykehuset Østfold

Les Sykehuset Østfold politianmeldt

 

Høsten 2011 og vinteren 2012 var det en prosess mellom arbeidsgiver og foretakstillitsvalgte ved Sykehuset Østfold om rammer og premisser for utarbeidelse av årsturnus. Arbeidsgiver ønsket i utgangspunktet å ta i bruk kalenderplan. En slik arbeidsplan innebærer at fastsettingen av arbeidstakerens arbeidstid og fritid tar utgangspunkt i den faktiske kalenderen for det enkelte år.

 

Særavtale

Etter krevende forhandlinger mellom SØ og foretakstillitsvalgte ble det inngått en særavtale om årsturnus.

– Vi var villige til å prøve ut en arbeidsplan i arbeidsplanleggingsprogrammet Gat over 48 uker med avviksturnus. Det skulle begrenses til maksimum ti avdelinger inntil vi fikk erfaringer med den nye ordningen, sier foretakstillitsvalgt Jane-Ann Lindahl.

Arbeidsgiver ville ta i bruk kalenderplan, noe de tillitsvalgte ikke ønsket. Særavtalen som ble inngått mellom partene ble et kompromiss og innebar bruk av arbeidsplan hvor grunnturnus lages over 48 uker, men med egen avvikslinje som skal vise alle endringer fra grunnturnusen i løpet av året.

 

Arbeidskrevende

Da de ti avdelingene skulle starte opp med årsturnus i høst, viste det seg vanskelig å gjennomføre. I en slik plan skulle man legge inn kjent fravær som kurs, ferie og lignende og sørge for at det er nok bemanning på dager med slikt fravær. 

 – Erfaringene viste, etter hvert som pilotavdelingene "rullet ut" årsturnus, at kravet om avviksturnus for hele året ble altfor arbeidskrevende. Vi har derfor valgt å si opp særavtalen, og ønsker heller seinere å se på andre tilnærminger til årsturnus i samarbeid med tillitsvalgte, sier Bøhn Kristiansen.

– Nå går SØ tilbake til ordinære rullerende turnusplaner over 12 uker.  Flere avdelinger har begynt å bruke ønsketurnus Her ligger det grunnturnus i bunn og ansatte har mulighet til å påvirke turnusen sin hver 12. uke. I de avdelingene som har innført ønsketurnus, synes de ansatte å være godt fornøyd med det, sier foretakstillitsvalgt Lindahl.

 

Nye lovbrudd?

– Årsturnus var en del av arbeidet med å få bukt med alle bruddene på arbeidstidsbestemmelsene. Hvordan vil sykehuset nå hindre nye lovbrudd?

– Arbeidet med å forbygge brudd på arbeidstidsbestemmelsene er en klar satsning i Sykehuset Østfold uavhengig av metode for turnusplanlegging. Langsiktig planlegging gjennom utarbeidelse av årsplaner er blant annet viktige bidrag i arbeidet med å hindre brudd på arbeidstidsbestemmelsene og for å oppnå mindre deltid, sier Bøhn Kristiansen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse