fbpx Visjon om bedre IKT-løsninger Hopp til hovedinnhold

Visjon om bedre IKT-løsninger

– ”En innbygger – en journal” er visjonen. Vi er ikke der ennå, men den framlagte meldingen viser hvordan vi skal komme dit, sa helseminister Jonas Gahr Støre da han presenterte meldingen om digitale tjenester i helse- og omsektoren. NSFs forbundsleder Eli Gunhild By er ikke imponert.

– Vi står overfor mange utfordringer, men begynner ikke på bar bakke. Norge ligger på topp i bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Her ligger også vår største utfordring. Vi trenger tydeligere mål, bedre samordning, oppdatert lovgivning og ny teknologisk satsning, sa helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre da han la fram melding til Stortinget om digitalisering av helsesektoren i dag.

 

Les: En innbygger – en journal. Digitale tjenester i helse- og omsorgstjenesten

 

– Vi kunne gjort politisk vedtak om å skrote nåværende IKT-løsninger og startet prosessen ut fra et nytt felles utgangspunkt. Eller vi kunne latt dagens forskjellige IKT-systemer få utvikle seg videre. Vi avviser begge tilnærmingene. Vi ønsker en vei mellom disse to utgangspunktene, sa Gahr Støre.

Helseministeren var lite konkret om framtidas IKT-løsninger.

– Pasienter og brukere skal få elektronisk tilgang til egen journal gjennom nye nettjenester. Helseregisterloven skal gjennomgås slik at journalopplysninger skal kunne følge pasienten og brukeren gjennom hele behandlingen. Og arbeidet med å finne fram til en teknisk løsning vil bli igangsatt i 2013.

Konkret vil regjeringen sett i gang et pilotprosjekt i Helse Midt-Norge med en felles journal som omfatter sykehus, kommuner, fastlege og andre som deltar i behandling av pasienten.  Og i løpet av 2013 vil helsedirektoratet legge fram krav til standardisering av systemer og en strategi for standardisering av IKT-løsninger.

I en pressemelding oppsummer Regjeringen visjonen for framtidas IKT-løsning på følgende måte:

  • Helsepersonell skal ha rask, enkel og sikker tilgang til alle nødvendige opplysninger. Det må skje uavhengig av hvor i landet pasienten og brukeren blir syk eller får behandling.
  • Innbyggerne skal ha rask tilgang på enkle og sikre digitale tjenester. Regjeringens mål er at hver enkelt av oss skal kunne involveres i prosesser og beslutninger om egen helse.
  • Data skal være tilgjengelig for bedring av kvalitet, helseovervåking, styring og forskning.

 

Ikke imponert

– Her var lite nytt. Det er fint med sterkere nasjonal styring og koordinering av framtidas IKT-løsninger. Men jeg hadde ventet en mer konkret melding, og et mer forpliktende tidsperspektiv. For det haster å få dette på plass, sier NSFs forbundsleder Eli Gunhild By.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse