fbpx – Slutt med praksis som støttekontakt Hopp til hovedinnhold

– Slutt med praksis som støttekontakt

Kurt Lyngved og styrer i NSFs faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus (SPoR) vil ha slutt på praksis som støttekontakt. Foto: sykepleien.no

– Praksis som støttekontakt innen psykisk helsearbeid som er etablert ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (Hint) må avvikles, sier Kurt Lyngved, NSFs faggruppeleder innen psykisk helse og rus.

Styret i NSFs faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus (SPoR) mener praksis som støttekontakt i Namsos kommune vanskelig tilfredsstiller de målsettinger som går fram av rammeplan for sykepleierutdanningen. - Det kan være nok et signal på at sykepleiefaget svekkes i forhold til det praksisfeltet en skal ut i som ferdig sykepleier, heter det i referat fra styremøtet.

 

Les: Støttekontakt er ikke relevant praksis

Les: – Støttekontakt ingen sykepleieoppgave

Les: Praksisveiledning over telefon

 

 Det er særlig to tema som er sentrale i denne saken Ifølge NSFs faggruppeleder innen psykisk helse og rus Kurt Lyngved:

– Hvordan kan en slik praksis vurderes og evalueres, når man ikke går sammen med erfaren sykepleier i praksis. Refleksjon over egen praksis sammen med praksisveileder er et viktig element av praksisen. Vi har en tradisjon for mester/svenn læring i praksis, og kan vanskelig se at dette er mulig å gjennomføre her, sier Lyngved.

Faggruppelederen mener ikke praksis som støttekontakt er relatert til det praksisfeltet sykepleiere skal ut i etter endt utdanning.

– Det foregår i hovedsak innen psykisk helsearbeid i kommunene og psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten. Det virker som dette er en praksis som i liten grad er relatert til teoriundervisningen og hvor en får prøvd ut teorien i praksis. Det er viktig at praksis bidrar til å utdype teoriundervisningen og gjenspeile sykepleie for denne målgruppen, sier Kurt Lyngved.

 

Under evaluering

Studieleder Torill Strugstad ved Høgskolen i Nord-Trøndelag opplyser at de nå holder på å evaluere praksismodellen som er prøvd ut. Høgskolen har også sendt en redgjørelse til Kunnskapsdepartementet om praksismodellen.

Når evalueringen og svaret fra Kunnskapsdepartementet foreligger vil høgskolen ta en helhetlig vurdering på om dette er en modell som det også er aktuelt å benytte i framtida.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.