fbpx Vil møte eldrebølgen med teknologi Hopp til hovedinnhold

Vil møte eldrebølgen med teknologi

Sensorer, trygghetsalarm og GPS-sporing kan frigjøre opp mot 40 000 stillinger i helsesektoren, ifølge en ny rapport.

– Antallet pensjonister vil nesten doble seg på bare én generasjon. Ved å ta i bruk velferdsteknologi kan vi unngå å måtte doble antall sykehjemsplasser, sier sjefsøkonom Terje Strøm i NyAnalyse as til newswire.

Analysebyrået har på oppdrag for Telenor regnet på hvor mye samfunnet kan spare ved å ta i bruk velferdsteknologi. Hvis 15-25 prosent kan bo lenger hjemme i stedet for å flytte på institusjon, betyr det innsparinger på 12-20 milliarder kroner i 2030, ifølge NyAnalyse.

Rapporten vil bli presentert på en konferanse 17. oktober.

 

Haster

Velferdsteknologi er en samlebetegnelse på flere tekniske løsninger som gjør at syke og eldre kan få den pleien de trenger samtidig som de kan bo hjemme.

– En fornuftig tilnærming vil være å begynne med det enkle og bygge ut nye funksjoner basert på den etablerte trygghetsalarmen. Skottland er et av foregangslandene på velferdsteknologi og har gjort nettopp dette, sier administrerende direktør Berit Svendsen i Telenor Norge.

 

Lite brukt

Pleie- og omsorgstjenestene er i dag i stor grad et kommunalt ansvar. KS gjennomførte i fjor en undersøkelse som viste at velferdsteknologiske løsninger i svært liten grad er tatt i bruk i pleie- og omsorgstjenestene.

I Danmark og Sverige har regjeringene opprettet fond og program for velferdsteknologi som kommunene kan søke om tilskudd fra.

 

Eldrebølgen

Antall nordmenn over 67 år øker fra 650 000 i dag til 1 million før 2030.

I dag bruker Norge rundt 250 milliarder kroner årlig på helse‐ og sosialsektoren. Det tilsvarer ca 12 prosent av alt det som produseres i fastlands‐Norge i løpet av ett år (BNP).

Utgiftene til en sykehjemsplass er i gjennomsnitt rundt 850 000 kroner i året. Utgiftene til hjemmeboende som får hjelp fra kommunen, er til sammenligning rundt 200 000 kroner.

Fremskrivinger basert på Statistisk sentralbyrå tilsier en betydelig økning av eldre på sykehjem med dagens organisering, fra cirka 43 000 i dag til cirka 65 000 i 2030.

 

Les: Innovasjon i omsorg

Les: Velferdsteknologi og innovasjon i kommunene

Les: Ny teknologi i pleie- og omsorgssektoren

0 Kommentarer

Annonse
Annonse