fbpx Slipper for lett til autorisasjon? Hopp til hovedinnhold

Slipper for lett til autorisasjon?

Det er store forskjeller i bruk av graderte eksamener ved de 28 sykepleierutdanningene. Gjør dette at enkelte studenter får autorisasjon med svært lavt karaktersnitt?

– Sett på bakgrunn av at sykepleierstudiet følger en nasjonal rammeplan er disse forskjellene i eksamensformer overraskende store, konkluderer rapporten ”Opptakskrav, vurderingsformer og kvalitet i sykepleierutdanningen” som Nifu har skrevet på oppdrag for Norsk Sykepleierforbund.

 

”Gratispassasjer”

Flere av de intervjuede faglærerne og studielederne opplever at en del studenter presterer dårligere på tester og eksamener enn man kunne forvente. Bekymringen er at forskjellene i vurderingssystemer gjør at studenter kan få autorisasjon som sykepleier med svært lavt karaktersnitt fra utdanningen.

En av studielederne uttrykker det på følgende måte:

– Det er altfor risikabelt å slippe noen gjennom og la dem bli autorisert som sykepleier når de kommer unna med D`er og E`er. I andre profesjonsutdanninger er det jo ikke mulig å drive profesjonsarbeid når du kanskje ikke kan mer en førti prosent av det du skal.

Også studentene er opptatt av at enkelte slipper for lett gjennom studiet:

– Man kan bli sykepleier ved å seile litt igjennom – la andre jobbe med studiekravene. Og er det mye gruppeoppgaver – kan de gjør veldig lite der. Og så blir man godkjent sykepleier med E i alle fag – altså nesten stryk.

Det at studenter jobber med gruppeoppgaver – som det er mye av ved noen lærersteder– gjør at enkelte kan komme gjennom som en slags ”gratispassasjer”. Mange av de intervjuede studentene opplevde dette som både urettferdig og urimelig.

Studielederne var mer bekymret for å slippe gjennom studenter med mangelfull kompetanse i forhold til pasientsikkerhet og yrkets status.

 

Flere skoleeksamener

– Studentene etterlyser flere skoleeksamener. Noen skoler har 14 eksamener, mens andre bare har seks med karakterer. Hvis du har et snitt på B med fjorten eksamener og et snitt på B med seks eksamener, ville jeg om arbeidsgiver nok sett på det, sier en av studentene som er intervjuet.

Studenten utdyper dette med at det er viktig at omverden får tilstrekkelig informasjon om den enkelte studentens prestasjoner, slik at det blir mulig å rangere studentene i forhold til hverandre på en rettferdig måte.

Flere oppfatter også tester med graderte karakterer som en hensiktsmessig måte å få tilbakemelding angående eget faglig nivå underveis i studiet.

 

 

FAKTA

Det er store forskjeller i vurderingssystemer ved de 28 lærerstedene:

Antall eksamener totalt utenom praksis varierer fra 6 til 15.

Skriftlige skoleeksamener varierer fra 1 til 11.

Hjemmeeksamen varierer fra 1 til 9.

Gruppeeksamen varierer fra ingen til 4.

Antall eksamener med karakterskala fra 6 til 14.

Antall eksamener uten karakterskala varierer fra ingen til 8.

Kun 9 av de 28 lærerstedene benytter mappevurdering.

 

Les: Bekymret for sykepleierutdanningen

Les: Stadig flere studenter per lærer

Les: – Hvilke sykepleierhøgskole har du gått på?

Les: Ansetter ikke sykepleier fra visse skoler

Og så blir man godkjent sykepleier med E i alle fag – altså nesten stryk.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse