- Hvilken sykepleier­høgskole har du gått på?

Tre av ti sier de merker forskjell i kompetansen hos nyutdannede ut fra hvor de har studert.

Hver tiende sykepleieleder sier at hvor du er utdannet er avgjørende for om de ansetter deg.

Sykepleien har spurt sykepleieledere noen spørsmål angående nyutdannede sykepleiere. Totalt deltok 192 ledere i undersøkelsen.

Hver tiende sier det er avgjørende hvilken skole nyutdannede kommer fra for om de ansetter dem eller ikke. Tre av ti sier de merker forskjell i kompetansen hos nyutdannede ut fra hvor de har studert.

Les også: Ansetter ikke sykepleiere fra visse skoler

Les også: Praksisveiledning over telefon


Nasjonal standard

Sykepleielederne er entydige i at de ønsker en lik standard og kvalitet i sykepleieutdanningene. Hele 98 prosent svarte positivt på at de ønsket det.

En av våre respondenter gav følgende kommentar:

“Det er stor forskjell på hvilke skoler de har gått på. Noen har nesten ikke hatt relevant praksis og må ha opplæring i alt. Mens andre kommer fra studentposter og er nær sagt selvgående fra dag en.”

En annen respondent gir følgende råd:

“Det brukes svært mye ressurser på å operasjonalisere og organisere sykepleierutdanning på 30 ulike måter rundt i landet, der stabens kompetanse, særinteresser og sammensetning i alt for stor grad får prege utdanningens innhold. Se til Danmark, der det er en felles nasjonal fagplan som styrer utdanningen.”

Les også: Bekymret for sykepleierutdanningen

Les også: Sykepleier = sykepleier


Sykepleielederne svarer:

  • Hver tiende sykepleieleder er helt eller delvis enig i at det er avgjørende hvilken skole de nyutdannede har gått på for om de vil tilby dem jobb eller ikke.
  • Tre av ti ledere er helt enig, eller delvis enig i at det er store forskjeller i kompetansen hos nyutdannede sykepleiere i forhold til hvor de er utdannet.
  • Over 40 prosent mener nyutdannede krever for mye opplæring.
  • De fleste lederne har likevel stort sett positive erfaringer med nyutdannede.