fbpx Vil ikke lokke med penger Hopp til hovedinnhold

Vil ikke lokke med penger

Haukeland mangler snart 11 årsverk i operasjonssykepleie.

Flere operasjoner, for få nyutdannede og en økning i operasjonssykepleiere som slutter, har gjort at Haukeland universitetssjukehus i løpet av våren har opparbeidet seg et problem. Det blir ikke operert så mange pasienter som det er behov for, fortalte avisene før sommeren. Både kreftpasienter og andre pasienter må belage seg på lengre ventetid. På hverdager skulle Kirurgisk seksjon hatt seks operasjonsstuer i drift, men har bare fire. I august mangler ni og i september vil det mangle elleve årsverk i operasjonssykepleie.

 

– Bedre lønn og stipend

Leder i NSFs landsgruppe av operasjonssykepleiere i Hordaland, Lise Rastum, mener høyere lønn og bedre stipendordninger kan bidra til å løse problemene. Og ved Oslo universitetssykehus har man for eksempel tilbudt en engangssum på 40 000 kroner for å få rekruttert de fem årsverkene de trenger.

NSFs nestleder Solveig Kopperstad Bratseth har enda et forslag til løsning:

– Det bør opprettes utdanningsstillinger for sykepleiere som vil spesialisere seg på samme måte som for leger.

Likevel har det ikke kommet noen nye konkrete rekrutteringstiltak på bordet fra sykehusledelsen ved Haukeland, bortsett fra planer om å leie inn operasjonsteam og oppfordre vanlige sykepleiere om å spesialisere seg. Søknadsfristen var 1. september i år.

 

Fra lønn til stipend

Før fikk haukelandsykepleiere i videreutdanning til anestesi, intensiv eller operasjon full lønn dekket av sykehuset. Så ble det erstattet av stipend. NSF i Helse Bergen syntes vilkårene etter hvert ble svært dårlige; lavt stipend kombinert med arbeidsplikt i helger og sommerferie.

– Da sykehuset fikk problemer med å dekke behovet for spesielt operasjonssykepleiere, ble stipendet økt for denne gruppen, og man fikk umiddelbart flere søkere igjen. Så vi vet at bedre økonomiske vilkår hjelper. Og hva er galt med å lokke spesialsykepleiere med lønn? Det gjør man jo i andre bransjer som mangler personell, sier NSFs foretakstillitsvalgt i Helse Bergen, Brita Tarberg.

Stipendene for operasjonssykepleiere økte fra 12 500 kroner til 23 000 kroner i måneden i fjor, men i år er det ikke planlagt noen ytterligere økning, bortsett fra dem som tar et stipendalternativ som innebærer mindre helgevakter. De fikk i fjor 18 500 per måned og får i år 20 000 kroner. Anestesi og intensiv får i år hevet sine stipend fra 13 000 til 18 000 kroner per måned i Helse Bergen.

 

Profesjonskamp

I juni var også nestlederen i Fagforbundet, Mette Nord, ute i sitt eget fagblad og mente mangelen på operasjonssykepleiere var sykepleiernes skyld, etter hard profesjonskamp mot hjelpepleierne på slutten av 80-tallet, slik at de nå er ute av operasjonsstuene.

– Mangel på ei gruppe sykepleiere har ingenting med profesjonskamp å gjøre, sier Tarberg.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse