fbpx – Verste saken jeg har vært borti Hopp til hovedinnhold

– Verste saken jeg har vært borti

Rådet for sykepleieetikk har brukt mye tid på å diskutere Magne Tvedt-saken.

Den verste saken hun har vært borti – noensinne, sa leder Berit Daae Hustad i Rådet for sykepleieetikk til TV2 i april.

– Jeg står fortsatt for det. Saken er graverende, sier hun nå.

– Hva da?

– At pasienten ikke får bestemme over eget liv.

– Pasienter har rett på nødvendig helsehjelp, men ikke til å få den hjemme?

– Tvedt ble lovet for lenge siden at han skulle få bo hjemme. Det var en av forutsetningene for å velge trakeostomi. Alternativet var å dø. Man bør holde det man lover.

Hustad viser til yrkesetiske retningslinjer som slår fast at grunnlaget for all sykepleie er respekt for den enkeltes liv og iboende verdighet.

– Det var derfor rådet reagerte på at Magne Tvedt ikke fikk faglig forsvarlig sykepleie.

 

Tok pasientens parti

– Dere har tatt parti for pasienten i denne saken?

– Ja, retningslinjene sier at dersom interessekonflikter oppstår mellom kolleger, skal hensynet til pasientens liv, helse og vilje prioriteres. Vi skjønner at det er ressurskrevende for kommunen. Men vi skjønner ikke hvorfor det nye teamet ikke kan jobbe hjemme hos pasienten hele tiden.

– Det er vel krevende å jobbe i et privat hjem?

– Det kan være vanskelig for ansatte å ha et privat hjem som arbeidsplass. Samtidig er det belastende å ha personale i huset 24 timer i døgnet.

– Rådet får kritikk for å ha gått ut i mediene og kontaktet helseministeren.

– Det var familien som ønsket å gå ut med saken.

Hustad trekker fram at avansert hjemmebehandling er ganske nytt i Norge.

– Respiratorbehandling hører egentlig til i spesialisthelsetjenesten. Hjemmerespiratorene er blitt enklere, men pasientene har fortsatt behov for faglig forsvarlig sykepleie.

Hun påpeker at det mangler rettsavgjørelser som kan skape presedens i saker om retten til å bo hjemme.

– Derfor er Magne Tvedt-saken så viktig også for framtiden.

Rådet har nå avsluttet saken.

 

Ba helseministeren gripe inn

Rådet for sykepleieetikk ba i april helseministeren gripe inn så Magne Tvedt får være hjemme den tiden han har igjen å leve.

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen svarte at det er en «politisk målsetting at personer skal få bo hjemme så lenge de ønsker det». Men hun slo også fast at det er «kommunen som endelig avgjør på hvilket nivå tjenesten skal ytes».

– Jeg kan ikke overprøve de faglige vurderinger som er gjort i saken, skrev hun.

Vi skjønner ikke hvorfor det nye teamet ikke kan jobbe hjemme hos pasienten hele tiden.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse