fbpx Mange tusen brudd på arbeidstidsreglene Hopp til hovedinnhold
Helse Midt-Norge:

Mange tusen brudd på arbeidstidsreglene

I mai, juni og juli ble det registrert mellom 13 000 og 15 000 brudd på arbeidstidsbestemmelsene hver eneste måned i Helse Midt-Norge.

De endelige tallene er fortsatt under bearbeiding, men uttrekk Sykepleien har fått viser at de tre helseforetakene i Midt-Norge står overfor en betydelig utfordring. Registreringene for mai, juni og juli viser blant annet at det forekom brudd på hviletiden 12 192 ganger, mens det var 13 581 brudd på den ukentlige arbeidstiden.

Ser man avvik i forhold til antall ansatte per yrkesgruppe forekommer det flere arbeidstidsavvik per ansatt blant leger og sykepleiere. Hver eneste lege i helseforetakene har i den aktuelle perioden fått registrert 4,99 brudd på bestemmelsene. Tallet for sykepleierne er 2,21. Flest avvik per ansatt er registrert i forhold til brudd på hviletiden og ukentlig arbeidstid.

 

Overrasket

– Ja jeg er overrasket over at det er så mange brudd. Dette er alvorlig, sier foretakstillitsvalgt for NSF i Helse Midt-Norge, Ellen Wøhni.

Hun synes det er på høy tid at problemstillingen er satt på dagsorden i spesialisthelsetjenesten.

– Den månedlige registreringen vil gi oss mulighet i samarbeid med arbeidsgiver å få orden på forholdene. Blant annet må planleggingen av sommeravviklingen bli bedre. Det vil også være aktuelt å se nærmere på for grunnbemanningen og kompetansen ved de enhetene som har flest brudd på arbeidstidsbestemmelsene, sier Wøhni.

– Bruk av overtid er ikke til å unngå. Det vi må få bukt med, er den delen av overtidsbruken som ikke er i tråd med lov og avtaleverk, understreker NSFs foretakstillitsvalgt.

Første samlede rapport til styret for Helse Midt-Norge vil bli presentert på møtet i begynnelsen av oktober. Da vil styret starte arbeidet med å finne konkrete tiltak som vil skape mer attraktive, helsefremmende arbeidsplasser og et bedre arbeidsmiljø.

 

Må ikke brenne ut

– Det er mange medarbeidere som føler en sterk forpliktelse til å strekke seg langt, men det er også viktig at våre ildsjeler ikke brenner ut. Det er et ledelsesansvar å legge arbeidsplaner og sørge for at avtaleverket blir fulgt, sier administrerende direktør Gunnar Bovim i Helse Midt-Norge.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse