fbpx Legeforeningen kritisk til ett nødnummer Hopp til hovedinnhold

Legeforeningen kritisk til ett nødnummer

foto: Sørum kommune Foto: Sørum kommune

Nødnett og ett felles nødnummer? To separeate diskusjoner, men begge er aktuelle for landets AMK-sentraler. Alle Sykepleien har spurt er positive til Nødnettet, men Legeforeningen er skeptiske til ett felles nødnummer.

Hege Gjessing, Legeforeningen:

- Nødnettet: Bør prosessen stoppes, eller gå sin gang?

- Legeforeningen er positiv til innføring av nytt nødnett, og vi mener prosessen må gå sin gang. Det viktigste er at nødnettet fungerer, og at det må på plass raskt. Det må utvikles og gjøres tilgjengelig for hele landet, og det må fungere både innendørs og utendørs. Nødnettet må testes ut og vi må være sikre på at det fungerer. Morgendagens nødmeldetjeneste må sikre gode løsninger for det store volumet av hverdagshendelser knyttet til akutt sykdom/skader og ulykker av begrenset omfang.

- Er dere redd for at nødnettet kan bli en fiasko?

- Det er reist mange spørsmål både rundt tilgjengelighet og kvalitet. Vi må være sikre på at det nye nødnettet tilfredsstiller brukerkravene. Vi er kjent med at det nye nødnettet fremdeles har for store tekniske mangler til at de kan brukes på landsbasis, og at mange leger strever med god talekvalitet.

- Hva er det viktigste argumentet for/mot at det innføres ett felles nødnummer?

- Legeforeningen ønsker et godt nødnett som fungerer greit med alle nødetater. Vi er imidlertid negative til ett felles nødnummer (112). Hovedbegrunnelsen er at dette vil fravike fra faglighetsprinsippet, der innringer i en nødssituasjon får direkte kontakt med helsepersonell som kan gi råd og veiledning over telefon, samtidig med at utrykningsenhet sendes ut. Et annet ankepunkt er tidsspillet som vil kunne forekomme dersom nødanrop først skal "siles" av personell uten helsefaglig kompetanse.

 

 

Arne Johannessen, Politiets fellesforbund:

- Nødnettet: Bør prosessen stoppes, eller gå sin gang?

- Utbygginga må fortsette. Nødetatane treng ei rask utbygging av nødnett. Politiet kan ikkje leva med ulike sambandsløysingar som ikkje kommuniserar med kvarandre. Mange land har gode erfaringar med nødnett.

- Er dere redd for at nødnettet kan bli en fiasko?

- Nei. Men då må alle som sit med ansvar for nødnett læra av innspel og evalueringer. Etatane sine behov må i større grad bli teke på alvor.

- Hva er det viktigste argumentet for/mot at det innføres ett felles nødnummer?

- Eitt felles nødnummer er enklare for publikum, men har sjølvsagt både positive og negative sider. Det er mange måtar å organisera arbeidet på i praksis. Ulike land har vald ulike løysingar. Ein bør henta erfaringar frå samlokaliseringa mellom nødetatane sine operasjonssentralar i Drammen, og vere opne for å testa ut ulike løysingar. Det er svært viktig for beredskapen og responstida at dette fungerar optimalt.

 

 

Nils-Erik Haagenrud, Norsk brannbefals landsforbund:

- Nødnettet: Bør prosessen stoppes, eller gå sin gang?

- Den bør gå sin gang. Begrunnelsen er at det alt er gjort store investeringer og ingen ting er ferdig i utgangspunktet. Faren ved for mye klaging er at alt stopper opp, uten at redningstjenesten får et etterlengtet verktøy som vi trenger! Utfordringen og feilen er at de som har solgt inn prosjektet til beslutningstagerne og brukerne har skapt alt for store forventninger og har oversolgt det i forhold til hva det kan gjøre.

- Er dere redd for at nødnettet kan bli en fiasko?

Nei, men en stor kostnadsdriver for brann-og redningstjenesten.

- Hva er det viktigste argumentet for/mot at det innføres ett felles nødnummer?

- Viktigste argumentet er at det gjør det enkelt for brukerne med ett nummer og ikke minst skaper det robuste tverrfaglige enheter med tilstrekkelig håndteringsevne. Argumentet mot er kanskje at kommunene må skaffe andre leverandører til tjenester som de mindre sentralene gjør i dag. Erfaringen fra Finland er det.

 

 

Geir Sverre Braut, Helsetilsynet:

De to første spørsmålene har ikke Statens helsetilsyn noen mening om.

- Hva er det viktigste argumentet for/mot at det innføres ett felles nødnummer?

- Dagens ordning med fleire nødnummer fungerer tilfredsstillande sett ut frå dei observasjonane vi har som tilsynsorgan har gjort, sier han og viser til sitt  høringssvar fra 2004.

 

 

Gunnel Helmers, Direktoratet for nødkommunikasjon:

Nødnettet: Bør prosessen stoppes, eller gå sin gang?

- Både 22. juli kommisjonen og nødetatenes egne evalueringsrapporter har påpekt av Nødnett fungerte godt i Oslo 22. juli 2011. Kommisjonen har pekt på viktigheten av at Nødnett bygges ut i hele landet.

Dersom nødnett stoppes nå, vil det ikke bli etablert landsdekkende nødnett i Norge i overskuelig fremtid.

- Er dere redd for at nødnettet kan bli en fiasko?

- Nødnett bygges med samme teknologi som i resten av Europa og har om lag 8 000 daglige brukere. Gartner (Konsulentselskapet Gartner gjennomførte en kontrakts- og risikovurdering i 2006) har slått fast at det ikke finnes annen teknologi. Dersom Nødnett stoppes nå, blir det en fiasko.

- Hva er det viktigste argumentet for/mot at det innføres ett felles nødnummer?

- Nødnett og ett nødnummer er ikke samme sak. DNK har ingen synspunkt på innføringen av felles nødnummer.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.