fbpx Barn har ikke intensivstatus Hopp til hovedinnhold

Barn har ikke intensivstatus

BEKYMRET FOR BARNA: I juni sendte Merete Norheim Morken, foretakstillitsvalgt ved Oslo universitetssykehus (OUS), en bekymringsmelding til direktør Bjørn Erikstein. Foto: Colourbox

Flere nyfødt- og barneintensivavdelinger mangler intensivstatus. De er derfor dårligere bemannet enn intensivadelinger for voksne.

Oslo universitetssykehus (OUS) er ett av sykehusene hvor nyfødt intensiv ikke har intensivstatus. Bemanningssituasjonen her har i flere år bekymret ansatte og tillitsvalgte. I juni sendte derfor foretakstillitsvalgt Merete Norheim Morken en bekymringsmelding til direktør Bjørn Erikstein.

– Bemanningen har vært lav, vikarbruken høy, og det har vært systematisk bruk av lange vakter og ulovlig overtid. Da ledelsen bestemte at avdelingen skulle nedbemannes med 21 årsverk, har det forverret situasjonen betydelig, sier Merete Norheim Morken.

 

Intensivstatus

Manglende intensivstatus ved nyfødt- og intensiv gjelder flere sykehus. Det bekrefter Merethe Norli, leder av Barnesykepleierforbundet NSF.

– De er lavere bemannet enn intensivavdelinger med intensivstatus, sier hun.

Barnesykepleierforbundet mener at nyfødt- og barneintensiv bør ha samme status som voksenintensiv for å sikre god nok bemanning og riktig kompetanse.

Men Barnesykepleierforbundet NSF har ikke oversikt over hvilke sykehus som har offisiell intensivstatus på nyfødt- og barneintensiv.

– Hvordan hvert enkelt sykehus har organisert dette, vet jeg dessverre ikke. De kan for eksempel kun ha en seng med intensivstatus (barneintensiv), eller et intensivrom i avdelingen. Sistnevnte gjelder gjerne nyfødt, sier Norli.

 

Vet ikke grunnen

Hvorfor nyfødt- og barneintensiv ikke har intensivstatus, er vanskelig å forstå ved første øyekast.

Fylkeslege i Oslo og Akershus, Petter Schou, tror en av grunnene er at hva som kalles intensivavdelinger varierer mye fra sykehus til sykehus.

– Mange steder kan en barneintensiv dreie seg utelukkende om kuvøsebarn. En voksenintensiv har som regel mye større variasjon i sykdomsbildet til pasientene, sier han.

Merete Norheim Morken vet heller ikke grunnen til at nyfødt- og barneintensiv ikke alltid har intensivstatus. 

– Jeg har aldri sett eller hørt dette faglig begrunnet noe sted. Her handler det nok mest om historie og kultur som man aldri har gjort noe med, sier hun.

– Uansett er det jo slik at ethvert sykehus er ansvarlig for å sikre en forsvarlig kompetanse og bemanningssammensetning. og dette er jo noe Ullevål selv bør ta tak i. Jeg kan ikke se noen grunn til at alvorlig syke nyfødte og barn ikke får den samme sykepleiefaglige oppfølgingen som alvorlig syke voksne.


Følger med

Etter at Merete Norheim Morken sendte bekymringsmeldingen, har hun vært i flere møter med direktør Bjørn Erikstein og klinikkleder. Hun er blitt lovet en oppbemanning på nyfødt intensiv på Ullevål.

– Dette arbeidet er allerede i gang. Så gjenstår det å se om dette er nok til å dekke avdelingens bemanningsbehov. Vi i NSF kommer til å følge nøye med, sier hun.

 

 

Jeg har aldri sett eller hørt dette faglig begrunnet noe sted.