fbpx Applaus for Spekter Hopp til hovedinnhold

Applaus for Spekter

– Hvis det er slik at bemanningen ved sykehusene er for lav i forhold til behovet, må grunnbemanningen økes. Jeg håper vi sammen kan få fakta på bordet.

Den ellers ofte kontroversielle viseadministrerende direktør i Spekter, Anne Kari Bratten, fikk applaus da hun talte til NSFs hovedtillitsvalgte i Spekter-området. De hovedtillitsvalgte var samlet på Gardermoen til temakurs om utfordringer i helsetjenesten.

Tittelen på Anne Kari Brattens innlegg var ”Utfordringer for spesialisthelsetjenesten – i samme båt”.  Og det var samarbeid hun inviterte til.

–Spekter og NSF er enige om viktigheten av å bevare velferdsstaten. Vi er også enige om at knapphet på personell og kompetanse i spesialisthelsetjenesten i nær framtid er en alvorlig trussel mot velferdsstaten. Vår felles utfordring er å finne ut hvordan skaffe nok kvalifisert arbeidskraft og –timer, innledet Bratten.

 

Mange utfordringer

Beregninger SSB har gjort viser at Norge i 2035 vil mangle 28 000 sykepleierårsverk.

– Økende spesialisering i spesialisthelsetjenesten, og en ambisiøs samhandlingsreform krever at vi sammen arbeider for å få denne kompetansen på plass, sa Bratten.

Men statistikken er ikke på Spekter og NSFs side. Tall fra 2002-kullet i videregående opplæring viser at 45 prosent ikke fullførte utdanningen på normert tid, hver tredje hadde ikke fullført utdanningen innen fem år.

– Dette er framtidas arbeidskraft som skal ut i et arbeidsliv som krever stadig økt kompetanse, påpekte Bratten.

Når ungdommen blir spurt om hvilke yrker som er viktigst. Er svaret sykepleier, lege, lærer eller annet helsepersonell. På spørsmål om de kunne tenke seg å jobbe innen disse yrkene, svarer 80 prosent nei.

– Hvordan kan vi sammen øke motivasjonen blant ungdommen til å velge disse yrkene?

 

Deltid bekymrer

Den høye andelen deltidsarbeidende bekymrer Anne Kari Bratten.

 – Selv om sysselsettingen blant kvinner i Norge er svært høyt, jobber over 40 prosent deltid. Og det skyldes ikke omsorg for barn. Blant de som har barn under 16 år jobber 36 prosent deltid, mens tilsvarende er tilfellet for 44 prosent blant dem som har barn over 16 år.

Dette er en arbeidskraftreserve Bratten håper Spekter og NSF sammen kan få tak i.

– En løsning kan være at vi lager arbeidstidsordninger som er mer tilpasset den enkeltes livssituasjon, og at den enkelte i større grad kan påvirke sin egen arbeidstid, mente Bratten.

 – Når det er sagt, må jeg igjen understreke at Spekter er uenig med dem som sier at dagens arbeidsmiljølov er gått ut på dato. Arbeidslivet trenger yttergrensene arbeidsmiljøloven setter. Men innen disse må vi kunne diskutere forskjellige løsninger, også arbeid oftere en hver tredje helg. Spekter har en åpen dør, men vi opplever at NSF ikke er så interessert i denne diskusjonen. Det er lov å håpe på en endring, sa Anne Kari Bratten.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse