fbpx Advarer mot privatisering Hopp til hovedinnhold

Advarer mot privatisering

Kan private aktører sørge for et like godt helsevesen som det offentlige? Internasjonal ekspert advarer mot å privatisere helsevesenet.

Ideen bak privatisering av helsevesenet er at private, konkurranseutsatte selskaper vil kunne gi bedre pleie til bedre pris enn det offentlige, som ikke må konkurrere med noen

– Privat forretningsdrift og helsevesenet er overhode ikke forenelige, sier professor emerita i sosiologi ved University of California, San Francisco Charlene Harrington til forskning.no.

Hun har studert de ti største kommersielle kjedene som leverer helsetjenester i USA, som til sammen styrer mellom 13 og 14 prosent av markedet i det store landet.

– Vi har det mest ekstreme systemet på to punkter: Det er det mest privatiserte, og det systemet med dårligst kvalitet.

Kun seks prosent av alle sykehjem og eldrehjem er offentlig eid og drevet i USA. Nesten 70 prosent av fasilitetene er drevet kommersielt, altså for å tjene penger, mens de resterende er drevet av private nonprofit-organisasjoner.

 

Flest feil

Helseinspeksjoner har vist at 94 prosent av pleiehjemmene i USA bryter den føderale loven for pleiehjemsstandard. 23 prosent av hjemmene var så dårlige at de hadde forårsaket alvorlig skade for pasientene.

– Bare ti prosent av pleiehjemmene har altså det vi kan kalle rimelig pleiekvalitet, og omtrent en firedel burde sannsynligvis ikke være i drift, ifølge Harrington.

– I våre undersøkelser var det topp-ti-kjedene som hadde flest feil og mangler, og flest alvorlige feil. De hadde også de sykeste pasientene, færrest ansatte per pasient og flest ufaglærte, forteller hun.

Harringtons studier har blant annet vist at de største kjedene har 36 prosent flere avdekte feil og mangler enn de offentlig eide pleiehjemmene, og 41 prosent flere alvorlige feil.

 

Følger ikke loven

Det finnes gode lover og regler for å sikre kvalitet på pleien, men de følges ikke opp. Det er for mange sykehjem, for omfattende krav til kontroller og for sterke politiske grupper som kjemper mot reguleringer til at loven kan motvirke den profittmaksimeringen hos private aktører som Harrington har funnet.

 

C. Harrington m.fl. (2012) Nurse Staffing and Deficiencies in the Largest For-Profit Nursing Home Chains and Chains Owned by Private Equity Companies. Health Services Research, vol 1, nr. 1, side 106-128 ( Les sammendrag).

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse