fbpx Må finne nye inntekter Hopp til hovedinnhold

Må finne nye inntekter

BUDSJETT: Eiendomskatt er et kontroveriselt forslag, men noe Hvaler kommune nå vurderer. Foto: Colourbox

Eiendomsskatt kan bli løsningen for Hvaler kommune etter store kutt i skolehelsetjenesten.

Les også: Lovbrudd via ranselpost

Hvaler kommune har større utgiftene enn inntekter. Det har blant annet ført til kutt i skolehelsetjenesten og har fått både foreldre, fylkesmann og NSF Østfold til å reagere.

Fra april ble en helsesøster stilling redusert fra 80 prosent til 30 prosent. Hvordan en helsesøster i 30 prosent stilling skal betjene 500 elevers lovpålagte rettigheter, er blant spørsmålene fylkesmannen i Østfold vil ha svar på.


Omorganisert

Lars H. Larsen er seksjonssjef for helse og sosial i Hvaler kommune. Han innrømmer at ressursene er knappe.

- Vi har derfor gått igjennom hele tilbudet til barn og unge i kommunen. Vi har gjort en omorganisering og slått sammen tilbud til barn og unge i en virksomhet. Psykiatrien er også inkludert. På den måten håper vi at vi skal klare å oppfylle våre lovpålagte oppgaver, sier han.


Ta fra helsestajson

Lars H. Larsen har snudd på hver stein for å finne løsninger.

- Tallene for kommunen tyder på at Hvaler bruker over landsgjennomsnittet på helsestasjon, mens vi ligger under snittet når det gjelder skolehelsetjeneste. Det kan være en løsning å fordele litt mer over på skolehelsetjenesten og å redusere litt på helsestasjon.


Økes noe

- Vil dere gå tilbake til 80 prosent stilling?

- Stillingsbrøken til skolehelsetjenesten vil nok økes noe. Vi ser at det er vanskelig å håndtere de lovpålagte oppgavene med 30 prosent stilling. Men noen oppgaver kan ivaretas av andre ettersom tjenestene er samordnet bedre. Å forskyve noen ressurser fra helsestasjon til skolehelsetjenesten vil også hjelpe på, sier Larsen.


Eiendomskatt

 Tiden for nye budsjettforhandlinger nærmer seg.

- Hva om politikerne vedtar nye kutt for 2013?

- Kommunene ser hele tiden på nye måter å øke inntektene sine på. Det har vært snakk om å innføre eiendomskatt. Det ville ført til høyere inntekter. Dersom det blir en realitet, vil det å styrke skolehelsetjenesten komme høyt opp på prioriteringslista. Men som i de fleste kommuner er dette et kontroversielt forslag, sier Larsen til.

Les også: Lovbrudd via ranselpost