fbpx Full fres lokalt Hopp til hovedinnhold

Full fres lokalt

Nå skal det forhandles lokalt. 1,3 milliarder ligger i potten. Lønns-argumentasjonen finpusses. Alle tillitsvalgte vil sikre at deres medlemmer får mest mulig.

I disse dager sitter tillitsvalgte i møter med arbeidsgivere og andre fagforeninger. Noe er man enige om, andre ting må man kjempe for.

 

Frister og brudd

Innen 15. november skal alle lokale forhandlinger være gjennomført i kommunene. NSF har frist på seg til 1. desember å levere eventuelle brudd inn til KS. Det er derfor viktig at forhandlingsavdelingen i NSF får inn nødvendige saksdokumenter om brudd så raskt som mulig.

Brudd skal godkjennes av fylkeskontorene før de sendes inn til forhandlingsavdelingen.


Hvor mye er 1,2 prosent?

I  de sentrale forhandlingene fikk sykepleiere litt over tre prosent. I de lokale forhandlingene er potten satt til 1,2 prosent av det som kalles lønnsmasse. Totalt for alle landets kommuner er det snakk om 1,3 milliarder kroner.

Men hvor mye er 1,2 prosent?

Svaret er at summen vil variere fra kommune til kommune. Det som skjer er at tillitsvalgte legger sammen hvor mye deres medlemmer til sammen har i lønn og faste tillegg. Den summen man kommer frem til, er lønnsmassen. 1,2 prosent av lønnsmassen skal utgjøre potten som man skal forhandle om lokalt.

Les mer om resultatet fra tariffoppgjøret 2012.


Hvem skal prioriteres?

Arbeidsgiver og tillitsvalgte skal ha drøftingsmøter før forhandlingene begynner. På disse møtene partene bli enige om hva som skal prioriteres. Eller på godt norsk; hvem som kan forvente å få mer enn andre i lønnsøkning. Det er ikke slik at alle arbeidstakere kan regne med å få 1,2 prosent i lønnsøkning etter at de lokale forhandlingene er ferdige. Noen vil få mer, andre mindre.

 

Tips

På NSFs temakurs for tillitsvalgte i kommunene, gav forbundsleder Eli Gunhild By, noen tips før de lokale forhandlingene.

- Man kan foreslå å gjøre om vikarstillinger til faste stillinger. I norske sykehus brukes rundt en halv milliard kroner på vikarer. Sjekk i kommunebudsjettet hvor mye din kommune bruker, oppfordrer hun.

By understreker at alle må være innstilt på å se på forskjellige typer løsninger. Enten det er arbeid på tvers av avdelinger, vikarpool-ordninger, alternative turnuser, eller lengre vakter i helgene.

- Vi er nødt å være med å diskutere, ellers får vi tredd ting ned over hodene våre. Det er viktig at vi som tillitsvalgte er med på å se på alternative løsninger. Ellers blir vi umyndigjort, sier hun.


Utfordringer

Tidligere i år holdt NSF Østfold konferanse for sine tillitsvalgte. Fylkesleder Karen Brasetvik ba de tillitsvalgte være på vakt før de lokale forhandlingene. En av grunnene er at Fagforbundet liker dårlig at sykepleierne rykker fra dem på lønnstabellen.

 – Tidligere var lønnsforskjellen mellom en hjelpepleier med 10 års ansiennitet og en sykepleier med åtte års ansiennitet 600 kroner. Etter årets oppgjør er forskjellen økt til over 11 000 kroner. Det er bra, fortalte Brasetvik sine tillitsvalgte.

Les også: -Pass på!


På toppen

– Fagforbundet kommer til å jobbe hardt for å redusere forskjellene vi har klart å oppnå sentralt. Det blir viktig at dere tillitsvalgte nå passer godt på at alle sykepleiere får den lønna som er forhandlet frem og at det skal legges på toppen av tidligere fremforhandlede tillegg. Det må være klart før de lokale forhandlingene starter. Når det ikke er føringer fra sentralt hold er det også viktig at tillitsvalgte får frem budskapet til arbeidsgiver om at utdanning skal lønne seg. Hvis ikke det offentlige er villig til å betale for kompetanse, kan de miste den, sa Brasetvik på seminaret.


Finn venner

Eli Gunhild By anbefaler også de tillitsvalgte om å samarbeide med andre forbund lokalt.

- Det er viktig å finne samarbeidspartnere på de sakene man hvor har felles interesser, sier hun.

Forbundslederen oppfordrer de tillitsvalgte til å forberede seg godt og be fylkeskontoret om råd og hjelp hvis det er noe de er usikre på.

NSFs forhandlingsavdeling har i tillegg laget et tipshefte som kan være til god hjelp. Det ble delt ut på temakonferansen. De tillitsvalgte som ikke var til stede vil få det tilsendt i posten. Hvis ikke, kan de kontakte sitt fylkeskontor.