fbpx Kjønnsdelt behandling Hopp til hovedinnhold

Kjønnsdelt behandling

Robert Nichols (i midten) slår av en prat med sykepleierne som jobber på postoperativ for menn.

Kvinner og menn skal behandles atskilt ved engelske sykehus.

I snart fire år har sykepleier Robert Nichols vært enhetsleder for dagkirurgien ved Guy´s Hospital i London. Å være dagkirurgisk pasient i England skiller seg ikke nevneverdig ut fra hvordan det er i Norge.

Veien går via fastlege til utredning ved et lokalsykehus. De vurderer om og hvilken behandling du skal få. Dersom det blir bestemt at du skal opereres dagkirurgisk og bor i London, er sjansen stor for at du havner på Guy´s Hospital.


Kjønnsdelt

Men noen forskjeller finnes mellom det norske og engelske.

– Pasientene våre har gitt uttrykk for at de ønsker at menn og kvinner behandles separat. I pasientundersøkelser sier de at privatliv og verdighet er svært viktig. Man kan jo forstå at en kvinne som skal opereres føler det er ubehagelig å sitte 5 centimeter fra en fremmed mann i sykehuskjortel som ikke dekker alt så godt som man skulle ønsker, sier han.

Disse innspillene har ført til at regjeringen har bestemt at sykehus skal tilby kjønnsdelte pasientforløp så godt det lar seg gjøre.

– Sykehus som ikke jobber for å få dette til, risikerer store bøter, sier Robert Nichols.

Ettersom Guy´s Hospital er et gammelt sykehus som ble bygget før dagkirurgiske inngrep ble vanlig, har sykehuset mtet finne løsninger som ikke er optimale. De dagkirurgiske vdelingene er ofte trange og pasientene er tett nnpå hverandre.

– Vi ville gjort det annerledes dersom vi kunne bygge nytt, en vi lager så gode løsninger vi kan med de rammene vi har, sier Nichols.

Løsning

Det kjønnsdelte pasientforløpet begynner etter at de har meldt sin ankomst hos dagkirurgen.

– Det er egne garderober for menn og kvinner hvor de skifter til pasienttøy, sier han og viser frem avlukker som minner om klesbuttikkers prøverom.

Pasientene henvises videre til venterom som også er kjønnsdelt. Et titall komfortable stoler er plassert rundt i rommet. Bak en skranke står en rødkledd sykepleier som har oversikt over pasientene og deres papirer.

– Når operasjonsteamet er klart, trilles pasienten inn på operasjonsstuene, også de er kjønnsdelte. Kvinner opereres ett sted, menn på en annen operasjonsstue, sier Nichols.

Postoperative sengeposter er også kjønnsdelte. Rommet minner om det rommet pasientene satt i før de skulle til operasjon, men her får de lov å nyte mat og drikke. Her hviler pasientene etter at de har våknet fra narkosen. Når en lege eller sykepleier sier de kan dra hjem, blir de ført til de kjønnsdelte garderobene, kler på seg eget tøy, og går ut i venterommet hvor de pårørende sitter, og den kjønnsblandede verden igjen.


Gratis

Selv om vi i Norge liker å si at vi har et gratis helsevesen, betaler vi litt for det vi får gjennom egenandeler. Vi betaler også for medisiner og resepter. Når de i England sier at helsevesenet er gratis, er det faktisk det.

– Pasienter betaler ikke noen egenandeler. De betaler heller ikke for medisiner. Dersom de trenger smertelindrende medisiner, får de det av oss. De slipper å gå på apoteket og hente dem, så sant det ikke er helt spesielle medisiner de skal ha, sier Nichols.


Helsereform

– Hva tenker du om fremtiden og den nye helsereformen?

– Jeg har ikke satt meg helt inn i den, men slik jeg har skjønt det, er det fastleger reformen vil få størst konsekvenser for. Slik jeg ser det, vil reformen ha liten praktisk betydning for oss som jobber på sykehus. Vi vil fortsette å få de samme pasientene og utføre de samme oppgavene som vi gjør i dag, sier han.

 

Fakta

Guy´s Hospital, St. Thomas Hospital og primærhelsetjenesten i to tilhørende «kommuner» er samlet under samme foretak (Trust).

Foretaket har 12 000 ansatte.

Guy´s Hospital ble åpnet i 1721 av Thomas Guy. Det ligger i Southwark, London, like ved London Bridge.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.