Tema: Smartprisen 2011

Smartpris som springbrett

Nyheter
Sykepleier Mariann Svaness var vinner av Smartprisen i 2010.

Fjorårets smartprisvinnere har ikke hvilt på

laurbærene. Prisen har åpnet dører og gitt

verdifull publisitet.

På Bjarkøy har man ikke sittet stille etter at de i fjor vant prisen for “beste nyskapning”. Akuttgruppa på øya har brukt en del av pengene til å lage en brosjyre om den såkalte Bjarkøy-modellen.

Brosjyren skal være klar til en konferanse om legevakt og akuttmedisin i distriktene som arrangeres 14.–15. juni i Harstad. Dit reiser flere av fjorårets Smartpris-vinnere fra Bjarkøy for å dele erfaringer med andre leger, sykepleiere og ambulansepersonell.

Det er Nasjonalt senter for distriktsmedisin i Tromsø og akuttemaet i Bjarkøy kommune som arrangerer konferansen i fellesskap.


23 KOLS-kofferter

Sykepleier Mariann Svaness og kollegene hennes ved Dalane Lokalmedisinske senter (DLS) i Egersund fikk fjorårets Smartpris som Årets innovasjonsvirksomhet.

DLS er en halvannenlinje-tjeneste. Senteret inneholder både sengepost fra Helse Stavanger, kommunal sykehjemsavdeling, kreftpoliklinikk, legevakt, røntgenavdeling og laboratorium. Ikke minst betjener senteret KOLS-pasienter og andre kronikere. Utviklingen av den såkalte KOLS-kofferten gjør det mulig for pasienter å bo hjemme ved hjelp av telemedisinsk utstyr.

Marianne Svaness mener i dag at Smartprisen hadde enorm betydning for tiltaket. De ble kontaktet av mange som hadde lest om prisen. I dag er alle 18 kommuner i Helse Stavanger med i prosjektet, antallet KOLS-kofferter er oppe i 23, og det er to sykepleiesentraler som betjener systemet.

– Vi har brukt penger til å lage materiell, og opplever at prisen har gitt oss en inngang i nye miljøer. Det er særlig hyggelig fordi man her ser at et sykepleierdrevet prosjekt har så mye for seg, sier Svaness.

Sykehuset i Nord-Norge UNN skal snart ta i bruk Kols-koffertene fra Dalane, og Svaness selv er blitt invitert både til NSFs jubileumskongress i Oslo i september og til en internasjonalt telemedisinsk kongress i Luxemburg for å dele sine erfaringer.

– Uten Smartpris hadde vi aldri kommet så langt!


– Mye oppmerksomhet

Ann-Cecilie Hopøy fikk i fjor Smartprisen for «Årets oppfinnelse»: Fagjuryen i Smartprisen falt for Hopøys originale idé om en dusjløsning for demente som kunne gi pasientene større trygghet, mindre søl og kortere dusjetid.

Prisen ga henne stor oppmerksomhet, ikke bare på egen jobb i Ås kommune, men også ellers. I dag er hun i dialog med et firma innen baderomsløsninger for funksjonshemmete. Håpet er at firmaet kan hjelpe henne videre.

– Nå trenger jeg teknisk kompetanse for å gjøre ideen om til en konkret innretning, sier Hopøy.

Prispengene skal hun bruke til å finansiere reisingen som er nødvendig for å komme fram til en prototype av det nye produktet.

Uten Smartpris hadde vi aldri kommet så langt!