fbpx TEDD lagt ned Hopp til hovedinnhold

TEDD lagt ned

Innen 1. juni skal en arbeidsgruppe ha laget en plan for tilbudet til pasienter med dobbeltdiagnoser.

TEDD så dagens lys ved Diakonhjemmet sykehus i 2007.

TEDD ble et behandlingstilbud til pasienter med dobbeltdiagnoser. Tilbudet ble etablert av Helse Øst RHF med Opptrappingsplanmidler. Det var et døgnbehandlingstilbud til de mest alvorlige syke som man tidligere i liten grad klarte å hjelpe. Lokalene ble lagt til et nybygg ved Vinderen DPS.

Helse Sør Øst RHF skriver i et brev at de er kjent med at behandlingstilbudet ved TEDD er evidensbasert utviklet og at det er evaluert som godt. De konstaterer også at etableringen er en suksess.

Likevel ble tilbudet nå i 2012 lagt ned i sin opprinnelige form.

Les også: Fryker et dårligere tilbud


I henhold til

- Det stemmer at Diakonhjemet Sykehus har omorganisert psykatrien og lagt ned TEDD som et av behandlingstilbudenne til dobbeldiagnose pasienter. Men Diakonhjemmet Sykehus vil fortsatt behandle dobbeldiagnose pasienter innen for Diakonhjemmet Sykehus sitt sørgefor ansvar, i henhold til oppdragsdokumentet med Helse Sør-øst, sier hovedtillitsvalgt ved Diakonhjemmet sykehus, Tord Kjesbu.

For å sikre at pasienter med dobbeltdiagnoser får et godt tilbud, er det satt ned en arbeidsgruppe som skal lage en plan for hvordan tilbudet n skal bli.

Han henviser Sykepleien til å ta opp videre spørsmål med Helse Sør Øst.

Les også: Samhandlingsreformen mulig årsak til kutt

 

Helse Sør Øst

Helse Sør Øst sier at oppdraget med å utrede en områdefunksjon for pasienter med dobbeltdiagnose er gitt til Diakonhjemmet sykehus.

- Helse Sør- Øst RHF har gitt viktig føringer og et detaljert mandat for arbeidet. Spørsmål rundt det videre arbeidet må rettes til Diakonhjemmet Sykehus som har fått i oppdrag å lede arbeidet, sier infomasjonskonsulent ved Helse Sør-Øst, Frank Roar Byenstuen.

 

Økonomi

- Etter hva Sykepeien kjenner til er TEDD-prosjektet regnet som vellykket. Hvorfor da legge ned TEDD i sin form og sette ned en arbeidsgruppe som skal lage noe nytt hvis man hadde et tilbud som fungerte?

- Diakonhjemmet sykehus har innenfor sine økonomiske rammer ikke funnet rom for videre drift av TEDD. De har derfor valgt å omstrukturere sitt omfattende behandlingstilbud til dobbeltdiagnosepasienter. Helse Sør-Øst RHF har hatt løpende drøftinger med Diakonhjemmet sykehus om planene for omstruktureringen og har fått forsikringer om at tilbudet til denne pasientgruppen fortsatt blir ivaretatt på en god måte, sier Byenstuen.

Les også:  - Jeg trengte hjelp for å holde hverdagen i gang

 

Utvikler tilbudet

Byenstuen sier videre at Helse Sør-Øst kontinuerlig utvikler sitt tilbud til Rus og psykiatripasienter. 

- Vi er opptatt av å videreutvikle tilbudet i regionen og spesielt i hovedstadsområdet, der konsentrasjonen av denne pasientgruppen er relativt høy. Vi har nå tatt initiativ til at det etableres en dialog mellom sykehusene i Oslo-området for å vurdere en felles områdefunksjon for pasienter med dobbeltdiagnose, som vil ha som mål å styrke det samlede tilbudet til dobbeltdiagnosepasienter i Oslo-området. Vi føler oss trygge på at denne pasientgruppen får og fortsatt vil få et godt, forsvarlig og egnet tilbud i Oslo-området, sier han.

Les også: -Forsvarlig å legge ned


Arbeidsgruppens mandat

Innen 15.mars skal dialog være opprettet mellom sykehusene i Oslo sykehusområde. Det inkluderer Oslo universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF, Diakonhjemmet Sykehus, Lovisenberg Diakonale sykehus og Oslo kommune.

Mandatet fra Helse Sør-Øst er at de skal vurdere en felles områdefunksjon for denne pasientgruppen i Oslo på Diakonhjemmet Sykehus.

Arbeidsgruppen skal også vurdere om en mulig flerområdefunksjon kan være hensiktmessig med et utvidet opptaksområde, der deler av sykehusområdene i Akershus og Vestre Viken trekkes inn.

Les hele mandatet fra Helse Sør-Øst..pdf

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse