fbpx Sykepleiere på lønnsbunnen Hopp til hovedinnhold

Sykepleiere på lønnsbunnen

I løpet av et helt liv tjener sykepleiere mindre enn de med kun grunnskole. – Dårlig signal, sier NSF-leder Eli Gunhild By.

Av 50 ulike utdanningers forventede livsløpsinntekt, kommer sykepleier på 46. plass, ifølge tall utarbeidet av Lars J. Kirkebøen ved Statistisk sentralbyrå. Tallene tok utgangspunkt i 2008-kroner og ble publisert i 2010. De ble gjentatt i gårsdagens Dagbladet. På forsiden het det "Så mye skal du tjene".

 

– Krever store omfordelinger   

Av utdanninger utover videregående er det bare førskolelærere som tjener enda dårligere enn sykepleiere. Og faktisk kommer både de med kun videregående allmennfaglig og de med kun grunnskole ut med en høyere livstidsinntekt enn sykepleiere, med henholdsvis plass nummer 32 og 42 på lista.

 

– Dette er dessverre kjente realiteter som vi ønsker å snu gjennom blant annet vårens tariffoppgjør, sier Eli Gunhild By, leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

 

– Hva synes du om det?

 

– Med de rekrutteringsutfordringer vi står overfor i helsesektoren i årene framover er slik statistikk dårlige signaler til de ungdommer som skal gjøre sine utdannings- og yrkesvalg. Dessverre er det vanskelig å få til så store omfordelinger innenfor ett tariffoppgjør som disse utfordringene krever.

 

 

Leger tjener over ti millioner mer

Sykepleiere tjente 8,98 millioner kroner før skatt i 2008. Til sammenligning tronet medisinstudiet øverst på lønnstoppen, med en forventet livsløpsinntekt på 19,64 millioner kroner. På listens absolutte bunnivå, ligger videregående, helse og sosial. En helsefagarbeider hadde i 2008 en livsløpsinntekt på 7,99 millioner kroner.

 

En sykepleier har tre år mer utdanning enn en helsefagarbeider og tjener knapt en million kroner mer i løpet av livet. En lege har også tre år lengre utdanning enn en sykepleier, men tjener hele 10,66 millioner kroner mer enn sykepleieren.

 

– Er det rettferdig?

 

– Nei, det er det ikke. Mye av dette skyldes verdsettingsdiskriminering, nettopp det at kvinnedominerte yrker tjener dårligere enn de mer typisk mannsdominerte. Utdanning og kompetanse verdsettes lavt for kvinnedominerte utdanningsgrupper i offentlig sektor. Både likelønnskommisjonen og annen dokumentasjon viser oss at kvinnedominerte utdanninger med til og med fireårig høyskole- eller universitetsutdanning kommer dårligst ut, sier NSF-lederen.

 

 

Alltid beredt for en streik  

– Hva bør gjøres for å få sykepleierlønna høyere?

 

– Myndigheter og arbeidsgivere må prioritere disse gruppene, og alle ledere ute i helseforetak og kommunehelsetjeneste må være tydelig på at gruppene må prioriteres. Vår oppgave er å nå fram med budskapet både overfor opinionen, ledere, myndigheter og arbeidsgivermotparter både sentralt og lokalt.

 

– Men det ser ikke ut til at dere når fram. På tide med en streik snart, kanskje?

 

– Vi skal først igjennom forhandlinger og eventuell mekling. Streikevåpenet er ikke noe vi lett skal ty til, men vi er alltid beredt til å ta det i bruk hvis vi mener at det er nødvendig, sier By.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mye av dette skyldes verdsettingsdiskriminering, nettopp det at kvinnedominerte yrker tjener dårligere enn de mer typisk mannsdominerte.