fbpx Overdriver utfordringene Hopp til hovedinnhold

Overdriver utfordringene

– Behovene i omsorgssektoren vil øke ettersom vi blir eldre, men det overdrives hvor store problemene er, mener NOVA-forsker.

Hvordan kan vi få til varige og gode omsorgstjenester i Norge de kommende årene? Det er utgangspunktet for et forskningsprosjekt som er gjennomført ved NOVA, i samarbeid med SSB.

– Norge har en velferdsstat som er godt rustet for oppgaven, og vi har bedre forutsetninger enn de fleste, også fordi aldringen av befolkningen er moderat sammenliknet med mange andre land, sier NOVA-forsker og prosjektleder Svein Olav Daatland.

 

Stimuler til nytenkning

Snarere enn å frykte de stigende behovene, bør det stimulere til nytenkning omkring hvorvidt og hvordan pleie- og omsorgstjenestene kan tilpasses de framtidige mønstre av behov i en aldrende befolkning, konkluderer rapporten "Bærekraftig omsorg?" som ble presentert tidligere denne måneden.

– Det aller viktigste er at tilliten til velferdsstaten består. Videre må familien stille opp, og det må bygges allianser mellom familien, frivillige organisasjoner og velferdsstaten. Da kan vi få til varige løsninger som gir gode omsorgstjenester, ifølge Daatland.

Siden midten av 1990-tallet er det blitt færre eldre i sykehjem, og færre som får hjemmetjenester, men litt flere har fått tilgang til en omsorgsbolig. Samtidig har tendensen gått fra å gi litt hjelp til mange til å prioritere de som har størst behov. Sykehjem og hjemmesykepleie er blitt prioritert framfor praktisk hjelp, som i større grad er overlatt til de eldre selv og deres familier.

 

Helse og hjelpebehov

Forskerne har også undersøkt hvordan helse og hjelpebehov varierer med alder og familierelasjoner.

Det viser seg at nær halvparten over 60 år har et varig helseproblem. Hjelpebehovene stiger gradvis fra 15 prosent blant sekstiåringer til 35 prosent blant åttiåringene.

Nærmere ti prosent har i dag foreldre med pleiebehov når de selv er midt i 60-årene. Flertallet av dem blir tatt omsorg for i sykehjem eller omsorgsbolig. Videre er 15 prosent i alderen 75–85 år uten familie, og dermed i en sårbar posisjon. Rundt 40 prosent av dem har et hjelpebehov og er særlig avhengig av offentlige omsorgstjenester.

 

Les: Bærekraftig omsorg?

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse