fbpx Av og til er ti minutter nok Hopp til hovedinnhold

Av og til er ti minutter nok

Her underviser ekspertene novisene hver dag klokken tolv.

I korridorene på generell indremedisinsk sengepost på Vestre Viken helseforetak, Bærum sykehus, er det plutselig tre færre sykepleiere. Klokken er tolv. "Ti-minutter'n" er i gang på rom 722.

– Dere må nullstille den hver morgen, skifte butterfly to ganger i uka og skifte kassett minst en gang i uka, sier kreftsykepleier Ingrid Arntsen mens hun holder en pipende boks i hendene som hun taster bestemt på.

Rundt henne sitter to sykepleiere som vil lære om CADD-pumpens mysterier når den brukes for å gi pasienter smertebehandling.

Det gjelder å være presis. Kommer noen to minutter over tolv, får de ikke komme inn.

– Alle må ha respekt for ti-minutter'n, sier Hilde Berntsen, fagutviklingssykepleier ved generell indremedisinsk sengepost på Bærum sykehus.

 

Gjentas i to uker

Tanken er at ti minutters oppdatering er bedre enn ingenting. En sykepleier med spisskompetanse underviser sine kolleger om et spesielt tema 14 dagvakter etter hverandre. Om to uker vil en kollega avløse Ingrid Arntsen og CADD-pumpen. Da er det to ulike stomi-typer som skal belyses. Graseby-pumpens hemmeligheter har de allerede blitt drillet i, likeså betydningen av fysisk aktivitet.

– På den måten får alle de 30-40 sykepleierne ved avdelingen mulighet til å oppdatere seg. Og vil man ha noe repetert, er det bare å dukke opp en gang til. Noen ganger er det bare én sykepleier innom, andre ganger kan det være fem, forteller Berntsen.

Hun kjenner ikke til andre sykehus som gjør det samme. Inspirasjonen fikk hun fra det nasjonale prosjektet kalt Forskernes Grand Prix. Der presenterer unge forskere forskningsprosjektet sitt mest mulig engasjerende på fire minutter.

– Et tiltak som skal bøte på det faktum at bare 20 prosent formidler forskningen sin ut, mens 80 prosent pakker den ned i skuffen, sier hun.

 

 

Travlere tider

Hilde Berntsen har jobbet i tolv år med fagutvikling. Tidligere på St Olavs Hospital, de siste tre årene på Bærum sykehus.

 – På de årene har vi fått dårligere tid til å utvikle sykepleiefaget. Med mer dagbehandling, kortere liggetid og sykere pasienter blir det travlere tider, og da brister det med fagutviklingen.

– Er den blitt dårligere?

– Nei, men vi må hele tiden tenke nytt. Det gjelder å gripe små muligheter, slik som vi har gjort med ti-minutter'n.

De har holdt på siden i høst og Berntsen mener det har god effekt.

– Vi vinner masse på ti minutter. Det er så lite, men det funker, forsikrer hun.

– Hvilke konkrete effekter har du sett så langt?

– Det er for tidlig å si. Vi vet mer om et til to år.

Også Ingrid Arntsen mener det er for tidlig å se noen effekt ennå.

– Men tidligere var det mye usikkerhet rundt for eksempel Graseby-pumpen. Etter at den ble gjennomgått i ti-minutter'n har jeg ikke opplevd feilbruk, og det har heller ikke vært store spørsmål rundt den, sier hun.

Berntsen mener ti-minutter'n er et nyttig verktøy på en avdeling som generell indremedisinsk. De har nemlig mange ulike pasientgrupper, slik at bredden på kompetansen må være stor. Fire-fem fagområder er representert der.

– Dermed blir det ikke så lett å fordype seg i spissområder som det vil være på en mer "rendyrket" avdeling, mener Berntsen.

 

 

Liten tid til refleksjon

– Hvor mye tid trengs til fagutvikling hos dere?

– Det regnestykket er jeg ikke ferdig med ennå, sier Berntsen.

Det obligatoriske ved medisinsk enhet er tre årlige fagdager hvor blant annet prosedyreoppdateringer skal gjennomgås. I tillegg kommer diverse e-læringsprogrammer innen for eksempel smitte, hygiene og hjerte- og lungeredning. Det er også krav om 14 dagers opplæring av nyansatte før de går inn i ordinær turnus.

– Tre fagdager er altfor lite, sier Berntsen.

– Hvor mye skulle du ønske deg?

– Det ideelle ville vært seks dager per år.

I tillegg kommer to fordypningsdager for dem som har vært minst to år på en post og som innehar en spissfunksjon.

– Jobber dere kunnskapsbasert?

– Det blir nesten ikke tid til å stoppe opp og reflektere og lete opp nye forskningsresultater. Der glipper det. Prosedyrene våre skal også være kunnskapsbaserte, men vi har ikke tid til å gjøre det slik de gjør det på Kunnskapssenteret. Da ville det ikke vært tid igjen til å jobbe med pasientene.

For å bøte på det, har Berntsen planlagt at timinutter'n snart skal vise en film som handler om hvordan man søker på nettet og jobber kunnskapsbasert.

Vi vinner masse på ti minutter. Det er så lite, men det funker.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse