fbpx Leter etter det nye "sorte gullet" Hopp til hovedinnhold

Leter etter det nye "sorte gullet"

I framtiden vil arbeidskraft være det nye sorte gullet, mener Dyveke Hamza i Manpower.

- Mens vi i dag har en liten buffer, vil det om kort tid oppstå et permanent underskudd på arbeidskraft, mener Hamza, som arbeider for Manpower Professional Executive. Hun var en av innlederne på en konferanse om hvordan kommunene skal løse de store utfordringene de står overfor, blant annet når det gjelder velferdstjenestene.

Gratis språkopplæring
Hamza mener at man framover i stor grad må sikte seg inn på utenlandsk arbeidskraft. Men hun kritiserer myndighetene for å bruke feil strategi.

- Norge trenger kompetente innvandrere. Likevel velger myndighetene å bruke svært lang tid på  språkopplæring og tilpassing før flyktninger får prøve seg på ordentlig på arbeidsmarkedet. Det er helt meningsløst, mener Hamra.

- Samtidig må kompetente arbeidsinnvandrere, for eksempel i bygningsbransjen og i helsevesenet, i dag bekoste sin språkopplæring helt selv. Det er også meningsløst. Språkopplæring ville stimulert integrering i samfunnet av en arbeidskraftressurs som vi virkelig trenger. men man kan ikke forvente at små virksomheter skal betale dette.

Hamza mener at attraktive arbeidsinnvandrere må møtes med både gratis språkopplæring, ektefelleopplæring og videreutdanning for å tilpasse utdanningen fra hjemlandet til norske forhold.  Norge må også kunne tilby boliger, slik at utenlandsk arbeidskraft blir boende her i landet.

Hun forventer at antallet arbeidsinnvandrere vil fordobles i løpet av få år, men frykter at norske kommuner bruker feil strategi for å rekruttere og "gjør seg lekre" for utlendinger.

- Vi "brander" feil
- Norske virksomheter må bli flinkere til å sette seg inn i arbeidsinnvandrernes ståsted. Nå reklameres det mye med norsk natur, fjord og fjell. Men utenlandske sykepleiere kommer ikke til Norge for å klappe på sauene eller lukte på blomstene her. De vil ha meningsfylt arbeid og utdanninsgmuligheter, mener Hamza.

Det er forventet at Norge vil trenge minst 150 000 flere årsverk enn i dag i velferdstjenestene fram mot 2050. To av fem ungdommer må velge helsefag om norske kommuner skal være i stand til å møte de store behovene som følge av flere og flere blir gamle.

Utenlandske sykepleiere kommer ikke til Norge for å klappe på sauene

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse