fbpx Nei til øredobber i nord Hopp til hovedinnhold

Nei til øredobber i nord

Bildet viser et par øredobber.

I helse Nord er det ikke lov å bruke noen form for smykker.

Alle sykehusene i Helse Nord fikk høsten 2011 felles retningslinjer for bruk av arbeidstøy.

– Sykehusene har hatt egne retningslinjer, mens disse nå er sammenfattet til én, forteller regional hygienesykepleier Merete Lorentzen

I retningslinjene er det ikke tillatt å bruke noen form for smykker for personell som har pasientkontakt. Hygienesykepleierne i regionen har besluttet at dette også gjelder bruk av øredobber. Til tross for at bruk av ørepynt er omdiskutert og det foreligger lite dokumentasjon på området.

– Vi har valgt å være konsekvent og har valgt den tryggeste linjen, sier Lorentzen.

Hun presiserer at hender utgjør den største risikoen for smitteoverføring. Hendene må derfor være fri for smykker, klokker og ringer for å sikre god og riktig håndhygiene.

– «Bare below the elbow» er et godt prinsipp, sier hun.

Helse Nord har tatt tak i smittevern og pasientsikkerhet i hverdagen og hadde i høst en kampanje for korrekt bruk av arbeidstøy.

Les også:Gyllen smitte

Last ned tema i pdf.


Mye infeksjoner

Hvert år oppstår det nesten 50 000 sykehusinfeksjoner i Norge. Anslag viser at disse infeksjonene koster samfunnet mer enn en milliard kroner.

For pasientene kan de blant annet føre til lengre liggetid, behov for mer behandling og oppfølging, redusert funksjonstap og økt dødelighet. Forskning viser at minst 20 prosent av disse infeksjonene kan forebygges.

Hvor mange som kan forebygges, avhenger av ressurser og systematisk og vedvarende arbeid med smittevern. Håndhygiene regnes som det viktigste enkelttiltaket for å forebygge sykehusinfeksjoner.


Nasjonal veileder

Folkehelsa har laget en nasjonal veileder for håndhygiene. Den er ment for ansatte i sykehus, sykehjem, psykiatrien og andre helseinstitusjoner, men prinsippene kan også brukes i for eksempel hjemmesykepleie, helsestasjoner og andre steder der helsepersonell har kontakt med pasienter.

I veilederen anbefales både håndvask og hånddesinfeksjon. Desinfeksjon er førstevalg når hendene er rene, såpe og vann når hendene er tydelig forurenset. Både ved desinfeksjon og vask med såpe og vann anbefales det at hendene skal være fri for ringer, smykker, neglelakk og kunstige negler. Det står også at det er en fordel om armbånd og klokke også tas av.

Hva er under ringen?

Ifølge Folkehelsas veileder for håndhygiene hindrer både ringer, klokker og armbånd tilfredstillende utførelse av håndhygiene.

Under ringer kan det samles mengder med mikroorganismer fra egen hud, sammen med svette, såprerester, hudrester og mikroorgansimer fra pasienter helsepersonell har vært i kontakt med.

Under ringer er det varmt og fuktig; med andre ord et miljø mange mikroorganismer trives i. Etter grundig håndvask er det fremdeles bakterier under ringer, og de kan raskt spres utover begge hendene.


Global Håndvask

WHO har en egen dag for håndhygiene. 5. mai markeres også i Norge. Kampanjen SAVE LIVES: Clean your hands ble lansert i 2009 og er en del av WHOs arbeid for bedre pasientsikkerhet.

WHO mener håndhygiene er nøkkelen til å redusere sykehusinfeksjoner i verden.

Kjernen i kampanjen er at alt helsepersonell skal vaske hendene på riktig tidspunkt og på riktig måte. Neste markering er 5. mai 2012.

Les også:Gyllen smitte

Kilder: who.int, Nasjonal veileder for håndhygiene

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse