fbpx Her er argumentene for og mot vikarbyrådirektivet Hopp til hovedinnhold

Her er argumentene for og mot vikarbyrådirektivet

Argumentene FOR direktivet:

Direktivet vil sikre at de som jobber i vikarbyrå skal minst få samme lønns- og arbeidsvilkår som dem som er fast ansatt i innleiebedriften. Denne likebehandlingen vil forhindre sosial dumping.

Man skal ikke kunne bruke et bemanningsbyrå i de tilfellene det er ulovlig å ansette midlertidig.

Vikarbransjen vil bli mer seriøs.

Konkurransefordelen for vikarbyråer som betaler dårlig, faller bort. Dermed kan det bli flere faste ansettelser.

Vikarer vil alltid trenges, og da er det bra at de blir ivaretatt.

 

Argumentene MOT direktivet:

Direktivet er med på å godkjenne ordninger med vikarbyrå, og da vil aksepten for midlertidige ansettelser øke. Arbeidslivet blir mer fragmentert, og det kan utnyttes av profittjegere. Et vikarbyrå vil neppe sørge for etterutdanning med permisjon til vikarene de leier ut.

Det kan være vanskelig å føre kontroll med vikarbyråene, særlig hvis det blir mange av dem.

Direktivet vil føre til flere midlertidige ansettelser.

Pensjonsrettigheter er ikke omfattet av dette direktivet. Presset på opparbeidete goder øker.

EU stimulerer til fri flyt av arbeidskraft. Direktivet kan dermed sette arbeidsmiljøloven under press, fordi den blir for begrensende.