fbpx – Gjenopprett sykehjemsprosjektet! Hopp til hovedinnhold

– Gjenopprett sykehjems­prosjektet!

Paradoksalt å legge ned et vellykket samhandlingsprosjekt samtidig som reformen med samme mål er satt ut i livet, mener OUS-tillitsvalgt.

Merete Norheim Morken, foretakstillitsvalgt for sykepleierne på Oslo universitertsykehus (OUS,) har sendt brev til OUS-direktøren.

Hun ber ham revurdere beslutningen om å legge ned sykehjemsprosjektet.

Det var medisinsk klinikk som la ned prosjektet like over nyttår for å spare penger.

 

Forebygger innleggelser
Sykepleien har flere ganger skrevet om dette prosjektet, som startet i 2003. Det var da et samarbeid mellom Ullevål sykehus og 20 sykehjem i Oslo.

Formålet var å styrke fagkompetansen både for leger og sykepleiere ved sykehjemmene for å forebygge innleggelser i sykehuset, skriver Morken i brevet.

Hun viser til gode resultater, som gjorde at prosjektet i 2005 ble gjort om til en permanent ordning.

 

Morken påpeker også at tre sykepleierårsverk, som er det prosjektet koster sykehuset, er en svært liten kostnad i forhold til gevinstene.

 

Uforståelig
"Sykehjemsprosjektet er et eksempel på et velfungerende samhandlingstiltak i tråd med samhandlingsreformens intensjoner om god behandling på et lavest mulig omsorgsnivå", skriver hun.

Hun mener det er uforståelig og uten faglig begrunnelse at en slik velfungerende ordning legges ned.

 

Nytt sparemøte
Morken ber OUS-direktøren så raskt som mulig å gjenopprette prosjektet i den form den hadde før årsskiftet.

Brevet ble sendt 10. januar. Noe svar har ennå ikke kommet. 9. februar skal styret ved OUS ha møte. Der er nye innsparinger tema.

Et eksempel på et velfungerende samhandlingstiltak i tråd med samhandlingsreformens intensjoner.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse