fbpx - Fortell hvordan folk har det Hopp til hovedinnhold

- Fortell hvordan folk har det

1. februar åpner Godåsnakkemed.no, nettsiden som skal lære folk å snakke bedre om vanskelige ting. - På tide, mener sosialmedisiner Per Fugelli.

Bak Godåsnakkemed.no står Kirkens SOS, som i mange år har drevet en døgnåpen krisetelefon for mennesker som trenger å snakke om sine problemer.
Kirkens SOS sin nye generalsekretær Janne M. Sukka ønsker at organisasjonen nå skal spre den kunnskapen de sitter inne med på bakgrunn av alle møtene med mennesker som er i eksistensiell nød.

- Nettsiden Godåsnakkemed.no skal bidra til å bedre den emosjonelle folkehelsen ved at vi har systematisert hvordan man kan ha gode samtaler med hverandre. Det er et forebyggende tiltak som kanskje kan være med på å dempe behovet for krisetelefoner, mener Sukka.

Ved siden av sin krisetelefon byr Kirkens SOS også på chattesider på nettet fire kvelder i uken. Disse er blitt svært populære.

 

Har etterlyst samfunnsansvar
Sosialmedisiner Per Fugelli har ved flere anledninger etterlyst tilbakemeldinger til samfunnet om de erfaringene Kirkens SOS får når de er i kontakt med så mange nødlidende mennesker.

- Kirkens SOS og Frelsesarmeen sitter inne med stor kunnskap om hva som opptar mennesker som er i psykisk nød. Men begge organisasjonene har vært kritikkverdig tause om dette, antakeligvis fordi de ser på informasjonen de får som "fortrolig", mener Fugelli.

- Vi har nå fått en ny Lov om folkehelse, og alle er betatt av forebygging. Men slaget om folkehelsen står ikke i kroppen, men i sjelen. Det handler om menneskers verdighet, handlingsrom og ikke minst tilhørighet. Når mange har mistet tilhørigheten, merkes det på krisetelefonene og på pågangen til de tilbudene som for eksempel Frelsesarmeen gir.

- Etter min mening holder det ikke at disse organisasjonene holder denne kunnskapen for seg selv. Også Jesus hadde en dobbeltrolle: Han lindret menneskers smerter, men var også opptatt av å jage fariseerne ut av templet. Det bør de kristne hjelpeorganisasjonene ta lærdom av.

Fugelli mener organisasjonene må rapportere summen av sine erfaringer tilbake til samfunnet, til politikerne og myndighetene.

- De er lytteposter, men må også fungere som lydforsterkere som gir folks erfaringer videre til dem som må høre dem.

Han skulle gjerne sett at de kristne organisasjonene utga en slags "Folkesjelmelding" en gang i året, på linje med andres årsmeldinger.

 

- Vil sette i gang noe
Kirkens SOS generalsekretær Janne M. Sukka har bare sittet i stolen i halvannen måned. Hun vil gjerne ta Fugellis utfordring på alvor ved å satse mer på forebyggende tiltak.

- Gjennom vår store kontaktflate med mennesker i nød kan vi opparbeide oss en betydelig ekspertise også når det gjelder forebyggende tiltak. Folk skal fortsatt kunne stole på at chattingen og samtalene med oss skal være fortrolige. Men vi vil gjerne systematisere våre erfaringer og gjøre disse tilgjengelige for andre, blant annet ved at vi tilbyr bedre statistikk over hva slags telefoner vi får inn, sier Sukka.

Kirkens SOS har siden 2008 drevet et 2-timers kurs under tittelen "God å snakke med" hvor man får lære å være en god samtalepartnere for hverandre. Nå tilbys kurset gratis på nettet, det det blant annet er øvelser. Brukerne kan "snakke med" tre ulike karakterer, gjøre øvelser og ta en test som viser hva man bør gjøre for å bli en god samtalepartner.

Sukka understreker at nettkurset ikke henvender seg til fagfolk, for eksempel sykepleiere, men at fagfolk kan gjøre brukere av helsetjenesten oppmerksomme på at nettstedet kan være til hjelp.

 

 

Også Jesus hadde en dobbeltrolle

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse