Høyere bøter for kommunene

4 000 kroner i døgnet er boten kommuner må betale hvis de ikke kan ta imot utskrivningsklare pasienter fra nyttår.

1. januar 2012 innføres samhandlingsreformen. Fra denne dagen må kommuner betale 4 000 kroner per døgn dersom utskrivingsklare pasienter blir liggende på sykehuset. Det kan fort bli dyrt for kommunene.

I dag koster det kommunene 1 600 kroner i døgnet dersom utskrivningeklare pasienter blir liggende mer enn ti dager.


En halv milliard

I 2009 utgjorde utskrivningsklare pasienter 419 766 liggedøgn på sykehus. Regjeringens anslag for 2012, er redusert til 140 000 utskrivningsklare pasienter. Hvis vi ganger regjeringens anslag med 4 000 kroner, blir regningen til norske kommuner 560 millioner kroner, eller over en halv milliard kroner.

Det er samme beløp som regjeringen foreslår å flytte fra de regionale helseforetakene over til kommunene.

Dersom disse bøtene hadde blitt gitt i 2009, ville det kostet kommunene nesten 1,7 milliarder kroner.

Totalt foreslår regjeringen å overføre 5,6 milliarder kroner fra de regionale helseforetakene til kommunene i form av økt rammetilskudd i 2012.

- Samtidig kommer en tilsvarende reduksjon i bevilgningen til innsatsstyrt finansiering (ISF), skriver KS i et notat. 
KS melder også om at kommunene opplever den økonomiske risikoen som svært stor, og forutsetter at det foretas etterberegning og etterkontroll av de kommunale kostnadene som er knyttet til gjennomføring av reformen.

Les mer om finansieringen av samhandlingsreformen på KS’ hjemmesider.

Les også Tema: Eldre på sykehus


Limbo

For ett år siden ga Norsk Sykepleierforbund ut rapporten “Utskrivningsklare pasienter - Hvem er de og hvor hører de hjemme?”

En av utfordringene daværende forbundsleder Lisbeth Normann pekte på, var at mottaksapparatet i primærhelsetjenesten manglet både kapasitet og ressurser til å ta hånd om utskrivningsklare pasienter.

– Utskrivningsklare pasienter havner i en limbo-situasjon. De er stemplet utskrivningsklare av spesialisthelsetjenesten, men står samtidig uten tilbud i primærhelsetjenesten. Fra helsepersonellets side oppleves dette som uverdig, sa Lisbeth Normann i 2010.

Les også: Eldre med akutte skader venter mest


Utfordringer

Tallmaterialet i rapporten viser at over 97 prosent av alle utskrivninger skjer til det tidspunktet spesialisthelsetjenesten fastsetter. I analysesenterets konklusjon står det at hovedårsaken til at de resterende tre prosent blir forskjøvet, skyldes at pasientenes funksjonsnivå er blitt så redusert at de ikke kan skrives ut til det omsorgsnivået de ble skrevet inn fra. De aller fleste er gamle som har behov for sykehjemsplass eller avansert hjemmesykepleie.


Mer tall

Ifølge rapporten utgjør utskrivningsklare liggedøgn cirka fire prosent av samlede antall liggedøgn i somatiske sykehus. I fra 2007 til og med 2009 er gjennomsnittlig ventetid for utskrivningsklare pasienter redusert, fra 5,35 dager i 2007, til 5,12 dager i 2009. Liggedøgnene for utskrivningsklare pasienter er tilsvarende redusert fra 449 724 i 2007, til 419 766 i 2009.

Les også forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter.

Les også: - Samhandlingsreformen kan ta liv, mener eldreeksperter