fbpx - Frihelg er verdt mer enn 2000 Hopp til hovedinnhold

- Frihelg er verdt mer enn 2000

Trondheim kommune har siden i sommer belønnet fagutdannet helsepersonell med 2000 kroner ekstra for hver helg de jobber utenom turnus. – Altfor lite, sier hovedtillitsvalgt i NSF.

I et forsøk på å tenke nytt om helger som ikke blir bemannet med tilstrekkelig fagutdannet personale, har Trondheim kommune inngått en avtale med Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund (NSF) som gjelder til 1. april 2012.

 

For hver helg - altså to helgevakter - man frivillig jobber ekstra, i tillegg til tredje hver helg som ligger i turnusen, får man en kompensasjon på 2000 kroner. Da får man det vanlige lørdags- og søndagstillegget som ligger på 35 kroner per time i tillegg, men man får ikke overtidsbetaling, siden dette ikke er pålagt overtid.

 

Fagforbundet er fornøyd med avtalen, men NSF er ikke like entusiastisk. Foreløpig ser det ikke ut til at sykepleierne benytter seg av tilbudet.

 

 

Fritiden er mer verdt

– Medlemmene våre sier at 2000 kroner ekstra per helg er altfor lite, så dette er det ikke mange sykepleiere som lar seg lokke av. Når skatten trekkes av det, er det ikke mye de sitter igjen med. Fritiden deres er verdt mer, sier hovedtillitsvalgt i Trondheim kommune, Mette Hjelmeland.

 

– Hvor mye vil NSF kreve per ekstra helg da?

 

– Det vil bli gjenstand for tarifforhandlinger til våren, men det må øke vesentlig. Ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål, hadde de 4 600 kroner for samme avtale i sommer, og ved et annet sykehus i hovedstaden er tillegget på 7000 kroner, sier Hjelmeland.

 

Hun legger til at NSF kan være med å diskutere mange ulike løsninger, og nevner en sjette ferieuke som en mulighet.

 

 

Sykefraværet steg

Mette Hjelmeland sier grunnen til at NSF gikk med på denne avtalen var at det hele var frivillig.

 

– Siden Fagforbundet gikk med på dette, ville NSFs medlemmer kanskje ikke få noe tilbud i det hele tatt. Dette var derfor bedre enn ingenting.

 

Forut for avtalen var et prøveprosjekt på Nidarvoll helsehus som startet i 2009. Resultatene her viste at flere fikk økt stillingene sine og antallet personale med fagutdanning på vakt i helgene økte. Men tiltaket var altså mer populært blant hjelpepleierne og helsefagarbeiderne enn blant sykepleierne.

 

– Det var selvfølgelig positivt at det ble mer forutsigbart hvem som kom på vakt, og at det var flere kjente folk i helgene.  Men sykefraværet totalt for enheten gikk opp i denne perioden, forteller Hjelmeland.

 

 

Andelen deltid økte

Siden i sommer har antallet brudd på arbeidsmiljøloven gått ned i Trondheim kommune, men Hjemeland mener det har sammenheng med at de har inngått en ny avtale som er helt i ytterkanten av hva arbeidsmiljøloven tillater.

 

– Vi har nå en avtale som sier at vi kan arbeide 16 timer i strekk. Det innebærer hviletid på åtte timer mellom vaktene, 28 timer ukentlig hvile og 54 timer arbeid per uke, samt to søndager etter hverandre, sier hun.

 

Bystyret i Trondheim har vedtatt å avskaffe andelen ufrivillig deltid, og NSF skal nå i desember diskutere mulige tiltak for å få det til med Rådmannen. Hjelmeland tror ikke at svaret nødvendigvis er å jobbe flere helger.

 

– I 2007/2008 inngikk vi en avtale sammen med Fagforbundet og Rådmannen om å jobbe tredje hver helg i stedet for hver fjerde som vi tidligere hadde gjort. Få har fått med seg at det faktisk førte til at andelen deltid økte, stikk i strid med det som arbeidsgiversiden vanligvis argumenterer med, sier hun.

 

Hjelmeland tror løsningen er å øke grunnbemanningen siden det er mange uløste sykepleieroppgaver som ligger og venter på en vanlig dagvakt.

 

– Det er ikke forsvarlig at en sykepleier skal ha ansvaret for flere sykehjemsavdelinger eller flere sykehjem på en gang. I Trondheim kan en sykepleier være alene med det sykepleiefaglige ansvaret for opptil 120 pasienter på en gang, sier hun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Trondheim kan en sykepleier være alene med det sykepleiefaglige ansvaret for opptil 120 pasienter på en gang.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse